Ziya Gökalp, Atatürk

Mamafih, Türkçülüğe dair bütün bu hareketler akim kalacaktı, eğer Türkleri Türkçülük mefküresi etrafında birleştirerek büyük bir inkıraz tehlikesinden kurtarmaya muvaffak olan büyük bir dâhi zuhur etmeseydi! Bu büyük dâhinin ismini söylemeye hacet yok, bütün cihan bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa ismini mukaddes bir kelime addederek her an hürmetle anmaktadır.

Evvelce Türkiye’de, Türk milletinin hiçbir mevkii yoktu. Bugün, her hak Türk’ündür. Bu topraktaki hakimiyet Türk hakimiyetidir, siyasete, harsa, iktisada hep Türk halkı hakimdir. Bu kadar kat’î ve büyük İnkılâbı yapan zat, Türkçülüğün en büyük adamıdır.

Çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat, yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendirmek Çok güçtür.

(Türkçülüğün Esasları, 1923. “Türkçülüğün Tarihi” başlıklı bölümün sonu)