Yüksek Ruhlu Türk Kadını Karamürselli Fatma Hanım

21 Eylül 1921 tarihli Tevhid-i Efkâr gazetesinde “Bir Türk kadınının fedakârlığı.” başlığıyla yayımlanan Arap harfli Türkçe haber:

“Bir Türk kadınının fedakârlığı.”

“Kocasının yerine cepheye koşan Türk kadını.”

Karilerimize [okurlarımıza] atide [aşağıda] hikaye edeceğimiz vakıanın gazete sütununda bir günlük ömrü olsa da Türk’ün kahramanlıklarla dolu olan tarihinde unutulmaz, silinmez, sahife olarak yaşayacağında şüphe yoktur. Vatan aşkıyla kalbi çarpan bir şair bu küçük menkıbeden büyük bir destan-ı şehamet meydana getirebilir.

Karamürsel’in Karadere karyesinden Fatma hanım, kocası İsmail nasılsa bir aralık askerden kaçmak gafletinde bulunduğunu duymuş; düşmanın şimdiye kadar yaptığı şenaatler karşısında en ateşin bir kinle mütehassıs olan ve toprağını, milletini her şeyden fazla seven bu yüksek ruhlu Türk kadını, hemen kaymakamlığa koşmuş ve nikahını … her şeyi bağışlayarak İsmail’den boşanmak istemiş ve onun cephedeki yerini tutmak üzere kendisine müsaade edilmesi için bir istida vermiştir. Bu kahraman Türk kadınının belki biraz çetrefil, fakat yüreğinden gelen bir lisanla yazılmış istidasının gördüğümüz zaman her gün hasbelmeslek sahifeler dolduran kalemimizin bu kadar yüksek duygulara, bu kadar samimi fedakârlıklar karşısında nasıl kudretsiz kaldığını anlayarak bu Karamürselli Türk kadınının hareketini tavsif edecek [niteleyecek] bir kelime bulamadık. O büyüklüğü karilerimiz [okurlarımız] kendi ruhlarından arayarak idrak edebilirler. Bu temiz ve kahraman yürekli kadının kocası hakkında yapılan tahkikat üzerine İsmail’in de firardan vazgeçerek kıtasına iltihak ettiği anlaşılmıştır.”

Kaynak: Tevhid-i Efkâr gazetesi, 21 Eylül 1921, sayfa. 2.