O Yaşıyor, Abidin Daver, Cumhuriyet

O Yaşıyor, Abidin Daver, Cumhuriyet, 11 Kasım1938

Atatürk gözlerini hayata kapadı; o öldü demiyorum, diyemiyorum, buna dilim varmıyor. Çünkü, o ölmemiştir; çünkü o ölmez. Atatürk, Türk’ün, yalnız Türk’ün değil; bütün medeniyet dünyasının ebedî hayata mazhar olan ender büyüklerinden biridir. Böyle büyük insanlar fanî değil ebedidirler. Onların ömrü, milletlerin, insanlığın, medeniyetin hayatınca devam edip gider. Atatürk de, dünyadaki 57 senelik fani hayatından sonra, tarihin ebedî hayatına intikal etmiştir.

O, dünya durdukça, Türk tarihinde ve insanlık tarihinde yaşıyacaktır. 

Atatürk, bu yarım asırlık kısa hayatında, birkaç asrın sinesine sığmıyan ve müstakbel asırlar üzerinde de tesiri görülecek olan büyük işler başarmıştır.

O, tarihin seyrini değiştirmek gibi bir mucize yapan büyük adamdır.

Ve, Türk tarihine, “Türk milletini maddi ve manevi ölümlerden kurtaran adam” diye geçecektir.

O, medeniyet tarihine, “dünyanın en mühim bir parçasında yeni bir medeniyet kuran adam” diye geçecektir.

O, insanlık tarihine, “asırlarca ıstırap çeken insanları saadete kavuşturan adam” diye geçecektir.

O, askerlik tarihine, “yere serilmiş addedilen bir milletten yaman bir ordu çıkaran ve zaferler kazanan yenilmez kumandan” diye geçecektir.

O, siyaset ve idare tarihine, “bir saltanatın perişan enkazı üzerinde yepyeni ve muhteşem bir devlet kuran dâhi devlet adamı” diye geçecektir.

O, inkılâp tarihine, “Türkiye’de ve Şark’ta geceyi gündüz, cehli ilim, geriliği yenilik, maziyi istikbal yapan emsalsiz müceddid, eşsiz inkılâpçı” diye geçecektir. 

 Bu kadar büyük meziyetleri olan bir «Deha» hiç ölür mü? Hiçbir ölüm, onu öldüremez. Artık, Atatürk’ü görmiyecekleri için gözlerimiz acı gözyaşları dökerken milli şuurumuz, millî vicdanımız, millî varlığımız onunla meşbudur ve onun hatıralariyle, onun eserleriyle yaşıyor. 

Türkiyenin sancağında, taşında, toprağında, havasında, güneşinde, onu hissediyor; onun ebedî varlığını duyuyoruz, onunla beraber yaşıyoruz ve yaşıyacağız. 

Atatürk’ten ayrılmanın büyük acısı yüreklerimizi yakıyor, onu, daha uzun müddet bize bağışlamadığı, büyük sefimizi çok erken aramızdan aldığı için talih ve mukadderata küskün ve kızgınız. Istırabımız büyüktür; fakat onun yarattığı büyük eser, en büyük ümidimiz, en büyük kuvvetimizdir. O, kurduğu cumhuriyeti bize emanet etti. Emanetini mukaddes bir bayrak gibi daima yüksek, daima daha yuksek tutacağız.

Yurttaş ağla, acı duy! Fakat unutma ki Atatürk ölmez Türk milletinin ruhunda, ebedi Türk Milletinin varlığında ölmez, ebedi hayatını yaşıyor.