Yabancı Basında Yunanların ”Denize Döküldüğü” İfade Edilmişti

”Yunanların denize dökülmesi” ifadesi, askerleri tutup denize fırlatmak anlamında değil, işgal ordularının (Yunan ordusu, müttefiklerin işgal ordusuydu) Anadolu’nun dışına atılması anlamında kullanılıyordu. Yani bizim resmi tarihimizin uydurduğu bir ifade DEĞİLDİR. (Daha önce yazmıştım)

Denize dökmek = denize sürmek, Anadolu’dan çıkarmak. Türk tarafının ”denize sürmek/dökmek” ifadesini o dönem kullandığı görülmüyor ancak ”Anadolu’dan atmak, kovmak, defetmek” ifadeleri bolca kullanılmış.

Sakarya Savaşı’ndan sonra yabancı basın, Türklerin sürekli bir taarruzu besleyebilecek yeterli nakliyelerinin olmuş olması durumunda Yunanları denize sürmüş olabilecekleri üzerinde duruyor. Nitekim bir yıl sonra, Büyük Taarruz’da yapılan da buydu.

Türk ordusu İzmir’e girmeden birkaç gün önce Yunan ordusunun bir kısmı sivil kıyafetlerle İzmir’den kaçarken, bir kısmı Tekirdağ tarafına kaçmış ve bu sebeple yabancı basında Yunanların ”denize döküldüğü” ifade edilmişti. Yani Anadolu’dan tamamen atıldığı.

Yaşanan izdiham sırasında İzmir denizi üzerinde yüzen cesetlerin fotoğrafları da basında verilmişti.