Venizelos’un Atatürk’ü Ziyareti

Cemal Granda anlatıyor:

YUNANİSTAN Başbakanı Venizelos’un İstanbul’a gelişi oldukça enteresan oldu. Daha birkaç yıl önce Türkiye’yi almak, Ankara’yı kendi ülkesine katmak isteyen bu adama, Tanrı, Ankara’ya gelmeyi nasip etmişti. Fakat yenildikten sonra, askerleri denize döküldükten sonra, misafir olarak, acı duyarak…

Venizelos’un geldiği gün Atatürk kendisini eski köşkte kabul etti. Bu ziyaret dolayısiyle arkadaşlarıyle herhangi bir fikir yürüttüğünü hatırlamıyorum. Yal­nız sabah giyinirken berber Mehmet’e takıldı:

– Mehmet, bugün Venizelos’un ayağına gideceğiz. Kendisiyle görüşeceğiz. Buna ne dersin?

Atatürk, berberiyle sık sık şakalaşırdı. Mehmet bir an düşündükten sonra:

– Paşam, ben sizin yerinizde olsam ne gider, ne de görüşürüm. Çünkü o millet bizim Selânik’imizi (berber Selânik’liydi), toprağımızı, yerimizi aldı. Bu yetmiyormuş gibi bir de Ankara’mızı almaya kalktı. Bütün bunlardan sonra siz onlarla dost gibi konuşacaksınız. Ben olsam yapamam.

Atatürk, berberinin safça sözlerini dinlerken hiç kızmadı. Hattâ onun samimiyetinden memnun bile kaldı:

– Bu memleket iyidir. Bu yüzden dost olmaya, dost görünmeye mecburuz. Hem bunu yapmazsak, tarih bizi affetmez.

Atatürk, işte ilk Türk-Yunan dostluğunun temellerini o gün atmıştı. Venizelos’la köşkteki görüşme iki saat kadar devam etti. Ertesi gün Gazi Orman Çiftliği’nde misafir şerefine otuz kişilik bir yemek verildi. Yemek çok samimî bir hava içinde geçti. Yunan Başbakanı, Atina’dan gelirken bir sandık şarap hediye getirmişti. Atatürk de misafir Ankara’dan ayrılırken bir kafes içinde beyaz renkli çok güzel bir Ankara kedisi hediye etti. Yunanistan Başbakanı Venizelos’un ziyaretini, bir süre sonra devrin Başbakanı İsmet İnönü, Atina’ya giderek geri çevirmiştir.


Kaynak: ATATÜRK’ÜN UŞAĞININ GİZLİ DEFTERİ, Atatürk’ün oniki yıl hizmetini gören Cemal (Çelebi) Granda’nın hâtıraları