Vazifem Esnasında Bir Damla İçmem

Atatürk diyor ki:

“Benim adım çok içer diye çıkmıştır. Filhakika ben, öteden beri içerim. Fakat istediğim zaman bunu keserim; vazifem esnasında bir damla içmem. Vatan işlerine içki karıştırmam. İçki sadece benim keyfim içindir. İçki yüzünden vazifemi bir an geri bıraktığımı hatırlamıyorum. Daha gençken, manevralara çıkılmadan önce, muhabbete dalarak sabaha yakın zamanlara kadar içsek bile ben, bazen uyumadan saatinde vazifem başına gider ve görülecek işi bir dakika geri bırakmazdım. İçki ve vazife, iki ayrı şeydir. Birbirine dokunacak yerde vazifeyi elbette keyfe tercih etmeli, içkiyi behemehal kesmeli.”


Prof. Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1969, sayfa: 164-165, (26 Haziran 1955, Ulus gazetesi)