Vali Fatin Bey’in Patiska Şapkası

İnkılâp tarihimizle ilgili az bilinen bir fotoğraf ve hiç yayımlanmamış yeni bir belge; Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerine duyarlı; tüm aydın yurttaşlarımızın dikkatine ve bilgilerine sunarım.

Yalova, 17.3.1958

Atatürk İnkılâp Müzesi Başkanlığı’na, Şişli.

Sayın bay,

Atatürk’ün Kastamonu’da verdiği Şapka İnkılâbına ait nutuktan sonra İnebolu’ya teşrifleri malumdur. Ben o tarihte İnebolu’da Hükümet Veterineri idim. İlişik olarak sunduğum ve 27 Ağustos 1341 tarihi taşıyan fotoğrafta Atatürk ve arkadaşları Panama şapka ile, solda yaveri, arkasında Kastamonu valisi merhum Fatin bey alelacele diktirilmiş patiska şapkası ile görülmektedir. Şapka İnkılâbı’na ait tarihi bir kıymet taşıyorsa faydalı olur düşüncesi ile takdim ediyorum.

Saygılarımla,

İmza: Cevdet İmözü

Adres: Cevdet İmözü Veteriner
Karamürsel cad. No: 45
Yalova.