Un Var, Yağ Var, Şeker Var. Helvayı Yapacak Kimse Aranıyor

Sevgili Atatürkçüler!
Sevgili Güzel İnsanlar!

Türkiye bu gün çok büyük bir çıkmazın içinde. Ancak 1919’larla mukayese ettiğimiz zaman bu günkü sorunlar Mustafa Kemâl’in karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında nokta kadar kalır.
Alman Mareşalı Liman von Sanders, 18 Aralık 1918’de Adana’da bir Ermeni evinden devşirme Alman Karargâhının üst kat odasında, Yıldırım Orduları Kumandanlığını Paşa’ya devrederken ne diyordu?

– Paşa Ordunuz yok!

– Kurulur Mareşalım.

– Ama paşam savaşmak için paranız da yok.

– Bulunur Mareşalım.

– Hadi diyelim ki, orduyu kurdunuz, parayı da buldunuz ama Düşman çok.

– Yenilir, Mareşalım, der.

Mustafa Kemâl Paşa’nın karşısında bir düşman yoktu ki. Padişahı düşman, hükümeti düşman, Şeyhülislamı düşman, Kürdü düşman, azınlığı düşman, arkadaşları düşman. Bunlar sadece iç düşmanları. Dış düşmanları saymaya gerek yok.

Bu gün öylemi?

Her şeyden önce, iki milyondan fazla dinamik bir gençlik var.

Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Eksisiyle artısıyla bir ordusu var.

Dışa bağımlı olmasına rağmen mali gücü var.

Hepsinin önünde sınırları dünyaca tanınmış bir vatanı var.

Kısacası un var, yağ var, şeker var. Bu gün Türkiye’de helvayı yapacak kimse aranıyor. Tek sorun bu.

Size sevgi size saygı.
Sağlıcakla kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın.

Eriş Ülger