‘Türkler Türkiye’deki Etnik Unsurlardan Biridir’ Demek Şu Demektir:

’Türkler Türkiye’deki etnik unsurlardan biridir’ demek, hiç şüphesiz aynen şu demektir:
 

Trabzon Jimnastik Yunan okulu
’’Ben, iyi Türkçe konuşabilen, sizin tabirinizle kripto ecnebilerden biriyim. Padişah yönetimi altında bizler Millet-i Sıdıka idik. Siz Türkler ise, bizim yüklerimizi develerle, eşeklerle taşıyan, okuma yazma bilmeyen, güvenliğimiz için sınırlarımızda bekleyen, ferman geldiğinde seferlere giden köylülerdiniz. 1 karış toprağınız bile yokken bizler bankaları kurduk, pazarları açtık ve sizin mimarınız, toprak memurunuz, paşalarınız, doktorunuz olduk. Savaşlarınızı biz komuta ettik, bürokrasinizi biz idare ediyorduk. Çünkü okuyan, eğitim alan bizdik.
Böylece hükümet konaklarına, şehir merkezlerine, limanlara hatta camilerin yanlarına kadar bayraklarımızı dikmiştik.
Fransız bayrağı Çanakkale limanı, 1920’ler
Malum, Islahat fermanıyla da bolca imkanımız ve gücümüz oldu. Her sokağa bir kilise, misyoner okulları, jimnastik salonları yaptık, ticareti, limanları, kendi şirketlerimizle biz işlettik. 1. Dünya Savaşında, Hristiyan bir ülkenin peşinden gittiniz ve beklendiği gibi savaştan yenik ayrılmıştınız. Ordunuz terhis edilmiş, artık askeri gücünüz bitmişti. Nüfus olarak, gün geçtikçe azalıyordunuz çünkü hastalıklar peşinizi bırakmıyordu. Bu yüzden hemen bütün şehirlerde nüfus oranı da bizden tarafa iyiden iyiye dönmüştü.
Fontane Şirketi, İskenderun
Şu durumda dünya kamuoyunun tepkisini çekmeden, sizleri Anadolu’dan atmak kalıyordu geriye. Fakat aranızdan, tüm bu mukadderatı katiyyen kabul etmeyen, bizler gibi okumuş, kendisini eğitmiş ve ne yazık ki yeteneklerini askeri alanda ispatlamış biri çıktı. Peşinden gitmemeniz için, hakkında idam fermanları çıkardık. Üzerinize uçaklarımızdan tipini beğenmeyeceğiniz bir başkasının fotoğraflarını o diye attık. Diğer etnik gruplardan yüzlerce çete toplayıp ona suikastler düzenlemeye çalıştık.
 
Ermeni katolikler, Adana
Yine de başaramadık. Kurduğu askeri güç ile, bizim kurduğumuz bütün düzeni alt üst etti. Ne mutlu Türküm diyene cümlesi ağzından eksik olmayan bu adam, bir de sizi eğitti. Yüzlerce yıl matbaası bile olmayan bir milletin bütün fertleri, ilim öğreniyor,
Türk ırkından olmayanı memur bile yapmıyordu. Gitmedik, kurtulun sanın diye, isim değiştirdik. Sizinle beraber soyadları aldık ve bekledik. Bir millet değil, hizmetimizde olan etnik bir grup olduğunuzu özgürce size hatırlatacağımız güne kadar sabırla bekledik…’’ E. Özel
Edirne Misyonerlik Okulu
 
Bursa misyonerlik okulu profesörleri
Bulgar katolikler, Edirne
Antakya jimnastik kulübü
Mersin, cami etrafında Fransız-Yunan-İngiliz bayrakları