Türkiye’nin Simgesi Ne Olmalı?

“Cevdet Kerim İncedayı anlatıyor:

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti için bir arma şekli düşünülüyordu. Bir aralık bu armanın esası olarak Kurt’u tavsiye edenler bulundu.

Atatürk:

– Ne Kurt’u? diye sordu.

Hikayesi izah edilerek Bozkurt’u hatırlatan zata:

– Masalları bırakınız, her şeyin kaynağı insan zekâsıdır. Siz bana zekâ simgesi arayınız! demiştir.“


Anlatan: Cevdet Kerim İncedayı. Derleyen: : Kemal Arıburnu, Atatürk, Anekdotlar – Anılar, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1960, Sayfa: 158