Türkiye’nin İlk Türk Kadın Operatör Doktoru İffet Naim Onur

Atatürk’ün önemli ideallerinden biri; Türk kadınının yükselmesi, yaşamın her alanında erkeği ile birlikte kadının da yer almasıydı. Türk kadınının peçe örtünmesine, evlerde kafesler arkasında kapalı kalmasına karşıydı. Cumhuriyetin ilk yılları; Türk kadınının kendini kanıtlama fırsatı bulduğu ve her meslekte boy göstermeye başladığı bir dönemdi.

İşte, Atatürk’ün fikir ve duygularını anlayanlardan biri; fotoğrafta görülen Türkiye’nin ilk Türk kadın operatör doktoru İffet Naim Onur’dur.


Akşam Gazetesi’nin 25 Eylül 1930 tarihinde 5. sayfasında yayımlanan haber:

İlk operatör hanım

Fakülteden çıkan doktor İffet hanım ameliyat yapmaya başladı

Münevver hanımlarımızın son zamanlarda muhtelif mesleklerde muvaffakiyetleri görülmektedir. İki gün evvel bir hanımımız posta müdürü oldu. Bir kaç hanım mahkemelerde hakimlik ve avukatlık yapıyor.

Çok ciddi çalışkan ve erkek meslekdaşları ile rakabet eden muallim hanımlarımız var. Kadınlarımızın hayat, ilim ve sanat sahasındaki muvaffakiyetleri devam etmektedir.

Tıp fakültesi seririyatı hariciyesinde çalışan kadın doktorlarımızdan İffet hanım; cerrahî sahada kadınlar hesabına mühim bir merhale kat etmiş, operatör vazifesi görerek ameliyatlar yapmaya başlamıştır.

Operatör Iffet hanım mıştır. Tıp fakültesi erkânının takdirini kazanan İffet hanım, yakında belli başlı bir operatörümüz olacaktır.