Türkiye Ve Ukrayna Halkı Arasında Yakınlık

(Mustafa Kemal Paşa tarafından 3 Ocak 1922 tarihinde Ukrayna delege heyetinin oturduğu binada söylenmiştir.)

“Ukrayna ile Türkiye, denebilir ki, bitişik iki memlekettir. Bakışlarımızı kuzeye çevirelim: Bir deniz… bir an için bu denizin yokluğunu göz önüne getirirsek, Türkiye ve Ukrayna’ın bir diğerine en yakın iki memleket olduğunu görürüz. Bu iki memleket halkları arasındaki içtenlik de bu derece yakındır.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 28 (Hakimiyeti Milliye gazetesi, 4 Ocak 1922)