Türkiye Kendi Ölüm Kararını Açıklıyor

Cihadı biz ilan ettik; bize neden kılıç çektiler?” sorusunun cevabı burada…

Bilindik bir fotoğraf; 1914’te Osmanlı Devleti’nin cihat ilan ettiği gün çekilmiş. 1 ay sonra 19 Aralık 1914 günü Graphic gazetesinde ise bakınız ne yazıyor:

”Allah büyüktür, Kayser onun peygamberidir.”

Kayser dediği, Alman İmparatoru… Başlıkta ise, ”Türkiye kendi ölüm kararını açıklıyor.” ifadesi var.

Nereden biliyorlardı?

Bu gazete çıktığı gün cihan harbi yeni başlamış; Çanakkale Boğazı’na yeni dayanmışlardı. Durum buyken bu cümleyi nasıl kurabildiler, cihan harbinden yenik ayrılacağımızı nasıl tahmin etmiş olabilirler? Bu sorunun cevabı o cümlede gizli. Nitekim haberin devamında, savaşa Osmanlı Devleti ile birlikte giren Almanların entrikaları sonucu cihadın ilan edildiği, İslam dünyasında bu cihada tepkiler gösterildiği yazılmakta.

Hindistan, Afganistan, Mısır, Sudan ve Zanzibar’da Osmanlının ilan ettiği cihada verilen bu tepkilerin, Maritz İsyanı’nı bile tetiklediği belirtilmiş. Verilen tepkilerin ilk sebebi, cihadı İslami bir makamın temsilcisi olan halifenin değil, şeyhülislamın ilan etmiş olması.

Bugün kimse çıkıp sormuyor; ”Neden halife yerine şeyhülislam?” diye.

Bunun ilk sebebi, Osmanlı hanedanı halifeliği aldıktan sonra bu makamın dini yetki ve otoritesini şeyhülislama bırakmış olması; fakat siyasi yetkilerini ise kendilerine almalarıdır. Oysa Selçuklular döneminde Abbasi Halifesi Biemrillah, Tuğrul Bey’e siyasi otoriteyi bırakırken; kendisi devlet işlerine karışmadan sadece din işleriyle ilgilenmeyi seçmiş ve böylece bir halife tarafından ilk laik yönetim gösterilmişti. Bu laik düzenin aynısını Mısır’da Sultan Baybars da uyguladı. Araplar tarafından cihadın kabul görmemesinin başlıca sebebi bu; cihadı halife ilan etmiyor…

İkinci sebep ise, Alman İmparatoru 2. Wilhelm’in kendisini peygamber soyundan gibi göstermesi. Nitekim yine aynı haberde, İslam çevrelerinin imparatorun Hristiyan kimliğini, İslam Halefliği olarak görmeyi reddettikleri yazılmakta. Bununla da bitmiyor; 21,28,29,30 Ocak 1915 tarihli Northern Whig, Lurgan Mail gibi çeşitli gazetelerde Filistin’de Almanların, İmparator Wilhelm’in Hz Muhammed’in kızının soyundan olduğu propagandasını yaydıkları ve bunu Kral George’nin kendisini Hz Davut’un soyundanmış gibi göstermesine benzettikleri açıkça yazılmakta.

Elbette tüm bunlar hiç şüphesiz İngilizlerin ekmeğine yağ sürecekti. Böylece kolayca Osmanlı aleyhine propaganda yapacaklar ve Arapları bir isyana teşvik edebileceklerdi ki görüldüğü üzere 1914’te başlamışlardı.

Bu sebepten olsa gerektir ki henüz savaşın başında, neticesini tahmin edebilmişlerdir.