Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin devamı mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin devamı mıdır? Elimde Atatürk henüz hayatta iken Dr. Dragoş tarafından romence yazılan bir kitap görüyorsunuz. Benim için önemli bir belgedir. Çünkü İlber Ortaylı ve onun gibi düşünen ‘Türkiye Cumhuriyet’i Osmanlı’nın devamıdır’ görüşü aksine, bunun doğru olmadığını 1935 yılında çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Bana sorarsanız haklı mı diye; sonuna kadar haklıdır. Yeryüzünde binlerce yıldır varolan Türk ve bu kutsal adı içinde bulunduran ‘Türk’iye, nasıl olur da adını Osmanoğulları sülelesinden alan, Anadolu Türk’ünü haraca bağlayan bir sülale saltanatının devamlılığı olur? Başkenti Ankara, ordusu Türk ordusu, askeri Türk askeri olan Türkiye, nasıl olur da başkenti İstanbul, ordusu Osmanlı ve askeri yeniçeri olan bir sülale devletinin devamlılığı olur?

Türkiye Osmanlı Devamı mı ?

Tüm bunların haricinde; idaresi Cumhuriyet, olan Türkiye, nasıl olur da idaresi sultanlıkla yönetilen Osmanlı’nın devamıdır? Madem öyle; Atatürk neyin mücadelesini vermiştir? Neden Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla birlikte TBMM’yi kurmuştur? Niçin Saltanatı,hilafeti kaldırmış halifeyi yollamıştır? Niçin lâikliği getirmiştir?

Son olarak; Atatürk’e kulak verelim…Büyük Türk diyor ki;

“Hâkimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim icabıdır diye verilmez. Hâkimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyetine el koymuşlardır. Türk milleti de hakimiyet ve saltanatı bil fiil isyan ederek kendi eline almıştır.”

Aynı Zamanda Kadınlar Asker de Olacak

Aynı Zamanda Kadınlar Asker de Olacak