Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “İkinci Adam”ı İsmet İnönü

Saygın Okurlarım!

Kaç gündür çirkin ve gerçek dışı yorum ve iddialarla şu an dahi polemiği devam eden yüce Atatürk sonrası gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “İkinci Adam”ı İsmet İnönü hakkındaki söylentiye, bu büyük devlet adamının üç fotoğrafı ve açıklamam ile cevap veriyorum.

Saygılarımla.

Birinci fotoğrafın açıklaması:

İsmet Paşa İnönü Cephesinde, zaferini takip ederken. 1 Nisan 1921. II.İnönü Zaferi’nden sonra Mustafa Kemâl Paşa İsmet Paşa’ya şu telgrafı çeker:

“Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa Hazretleri!

Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters talihinide yendiniz. İstilâ altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan, bu gün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istilâ hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak hurdahaş oldu.

TBMM Başkanı

Mustafa Kemâl”

İkinci fotoğrafın açıklaması:

Sayın Erdoğan! Sizin böyle bir fotoğrafınız var mı?

Cumhurbaşkanı Semih Sancar Paşa’dır ama gördüğünüz gibi İnönülerin ve Kurtuluş Savaşı Kahramanının bir adım gerisindedir.

Üçüncü fotoğrafın açıklaması:

Müthiş güzel ve anlamlı bir fotoğraf. İsmet Paşa İtalya’nın başkenti Roma’da. Yapılan bu ziyaret çok olumlu geçmiş ve Türk-İtalyan dostluğunda samimi ifadelerle bu günkü siyaset adamlarına da örnek teşkil edecek karşılıklı konuşmalar yapılmıştır.

İtalya Başbakanı Mussolini, İsmet Paşa’nın İtalya’yı ziyareti nedeni ile yapılan karşılıklı görüşmelerde düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir:

“Gazi’yi azim ve irade sahibi ve faaliyetler adamı olarak tanıyorum. Kendisi, memleketinin istiklâl kahramanıdır. Yalnız bu sıfatı bile kendisini muazzam tarihin ön sayfasına koymak için yeterlidir.”
Ziyaret esnasında Mussolini tarafından verilen akşam yemeğinde İtalya Başbakanı iki ülke arasındaki dostluk adına kadehini kaldırırken şunları söylüyordu:

“İtalya Hükümeti ve İtalya Milleti adına gerek zat-ı devletlerine gerek Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâletine çok samimi bir surette “Hoş geldiniz” demekle bahtiyarım. Sizin Roma’da bulunmanız yalnız memleketinizin memleketimize karşı beslemekte olduğu muhabbet ve teveccüh hislerini yüksek sesle bir defa daha teyit etmeme değil aynı zamanda Gazi Mustafa Kemâl Hazretleri’nin sevk ve idaresi altında yeni ve müreffeh bir hayata kavuşmuş olan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına, gelişmesine İtalyan Hükümeti’nin ne kadar büyük bir itimat ile takip etmiş olduğunu beyan ve ilân etmeme vesile olmuştur.

Başbakan Mussolini’in 28 Mayıs 1932 Günü Türk Gazetecilerini kabulü sırasında söyledikleri çok dikkat çekicidir:

“Türk İnkılâbı tarihin kaydettiği en büyük İnkılaplardan biridir. Türkiye’ye karşı gösterdiğimiz dostlukta sebat ve ısrar ediyoruz ve edeceğiz.”

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet Paşa’da 29 Mayıs 1932’de, İtalyan Gazetecilerini kabulu sırasında Başbakan Mussolini’ye şu sözlerle cevap vermiştir:

“Seyahatimin en kıymetli neticesi, İtalya’nın Türkiye hakkında açık ve dürüst siyasetini müşahede etmek olmuştur.

Seyahatim iki ülke arasında mevcut bulunan fikir itimadını takviyeye yardım etmiştir. Barışı göz önünde bulundurmaksızın, uzlaşmaksızın çalışmak ve yaşamak mümkün olmadığından bu karşılıklı anlaşma siyasetinin maksadı barışı kuvvetlendirmek ve diğer milletlere örnek olması açısından çok mühimdir.”