Türkiye, Barış Bozucuların Savaşmak İçin Boğazlardan Geçmesine Asla Müsaade Etmeyecektir

Atatürk’ün 21 Haziran 1935 tarihinde Amerikalı gazeteci Gladys Baker ile yaptığı görüşmeden bir bölüm:

Atatürk diyor ki:

“Türkiye’nin Boğazları açık bırakmaya razı olduğu Lozan Antlaşması’ndan beri dünya vaziyeti ve bazı koşullar değişmiştir. Boğazlar, Türk arazisini iki kısma ayırır. Bundan dolayı bu deniz geçidinin tahkimi Türkiye’nin emniyeti ve müdafaası için çok önemlidir. O, aynı zamanda, beynelmilel ilişkilerin can alıcı bir unsurudur. Anahtar vaziyetinde böyle mühim bir yer, herhangi maceracı bir saldırganın keyfine ve merhametine bırakılamaz. Türkiye, olası barış bozucularının, birbirleriyle savaşmak için Boğazlardan geçmesine engel olmaya mecburdur. Türkiye buna asla müsaade etmeyecektir.”


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. III. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, sayfa: 97-98, (Ayın Tarihi: 1935, sayı: 19, sayfa. 260 – 262)