Türk Müziği Batı Müziği, Teoman Özalp Anlatıyor

1933 yılı sonbaharında büyük ablam Neriman’ı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Reşat Şemsettin Bey’le nişanlamayı kararlaştırdılar. 30 Kasım günü evimizde yapılan törene Gazi Paşa da geldi. Nişan yüzüklerini taktı, kısa bir konuşma yaptı.

Bir süre sonra kız kardeşim Güner’i ve beni yanına çağırdı, “Şimdi sizinle beraber bir konuşma yapacağız siz burada koltuğumun önünde duracaksınız, benim söylediğim sözleri sıra ile yüksek sesle, bulunanlara tekrar edeceksiniz” dedi. Konuşmanın konusu Türk Müziği Batı Müziği idi. Babamın anlattıklarına göre, Gazi Paşa batı müziği kültürüne çok önem verirdi. Bunun yanında gece toplantılarında Türk müziğini dinlemekten çok hoşlanırdı. Zaman zaman köşke tanınmış sanatkârlar davet edilir, fasıllar düzenlenirdi. Genelde Rumeli şarkılarını tercih ederdi. “Kız saçını kim ördü”, “Manastır’ın ortasında var bir havuz” isimli şarkılar en fazla sevdikleriydi. Batı müziği kültürünü, gençliğinde imkansızlıklar nedeniyle alamamış olmasından üzüntü duyardı.

Gazi Paşa konuşmasında şöyle diyordu:

“Her memleketin bir milli müziği vardır. Milli müzik kültürünü almak, geleneklerimize bağlı olmak bakımından herkes için önemlidir. Ben, Türk müziğini fırsat buldukça severek dinlerim. Ancak uluslararası düzeyde bir yeri olan batı müziği kültürünü almak, gençlerimiz için çok önemlidir. Klasik batı müziği insanların düşünce kabiliyetini artırır.

Batı müziğini öğrenmek demek, Türk müziğinden uzaklaşmak demek değildir. Bilakis batı müziği, çok sesli Türk müziğinin gelişmesi için faydalıdır. Bu nedenle okullarımızda müzik derslerine büyük önem vermeliyiz.”

Burada sadece bir özetini verdiğim konuşma yarım saatten fazla sürmüştü. Büyük alkış toplayan konuşmasından sonra Gazi Paşa toplantıda daha uzun zaman kaldı, sabaha karşı ayrıldı.

One thought on “Türk Müziği Batı Müziği, Teoman Özalp Anlatıyor

Yorumlar kapatıldı.