Türk Milletine Kimse İlişemez!

Dr. Samih Nafiz Tansu anlatıyor:

20 Haziran 1933 Ankara Erkek Lisesi’nde:

“Büyük Mustafa Kemal, evvela talebeyle hocasını karşı karşıya bırakmayı uygun görmüş ve soruların – o zamanki usulle – öğretmenler tarafından sorulmasını istemişti. Şimdi güzel soru bulmak ve güzel soru çıkarmak ne müşküldü. Nitekim coğrafyacı arkadaşlarımızdan birinin şu sualini derhal kesmiş ve değiştirmişti.

Öğretmen talebeye şöyle sormuştu:

” – İtalya’nın memleketimiz hakkında emelleri nedir? Bize siyasetini anlatır mısınız?

Atatürk kaşlarını çatmış ve öğretmene sormuştu:

” – Bundan ne kastediyorsunuz? İtalya’nın memleketimiz hakkında ne gibi emelleri vardır, bunu devlet reisi olarak ben bilmiyorum, siz izah eder misiniz?”

Öğretmen şaşırmış, sıkılmış ve cevap vermişti:

” – Paşam İtalyanlar Antalya’yı almak istiyorlar, memleketimizde gözleri var da onları sormak istedim.”

” – Bu suali değiştiriniz, böyle soru olmaz.”

Ve talebe dışarı çıkıp da biz bize kaldığımız zaman, hepimize dönerek şöyle demişti:

” – Çocuklara başka memleketleri umacı olarak göstermeye hakkımız yoktur. Türk çocuğu, kendisine hiçbir milletin tecavüz etmeye cesaret edemeyeceği bir ruh haliyle beslenmelidir. Bilmelidir ki Türk milletine kimse ilişemez!..”


Dr. Samih Nafiz Tansu.

Kemal Arıburnu, Atatürk’ten anılar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1969, sayfa: 201-202.