Türk Milleti! Öğrenmelisin!

Dinleyeceksin kardeşim, Mozart’ı da dinleyeceksin! Kanunu, kemanı, balabanı da, sipsiyi de, kopuzu da bileceksin! İlk, orta, yakın çağ yetmez, dinler tarihi, dünya mitolojileri hakkında bilgi edinmeye mecbursun! Dünya klasiklerini de, Eflatun’un idealar dünyasını da okuyacaksın! Enine boyuna bilme ama sanatın bilimi nasıl aydınlattığını da anla! Bir devleti ayakta tutan en önemli desteğin işletmeler olduğunu bilecek kadar iktisadi işleyişe yakın olacaksın ki, onlar tek tek satılırken alkış tutmak yerine, aslında özgürlüğünün satıldığını anlayabilesin! Ne bu devlete cehaletin yaraşır, ne bu topraklar cehalete alışır, ne de bilgi çağında sana yakışır… Ammaaa….

Anadolu’da yaşıyorsan, sorumlusun hepsinden! İncil’deki 7 kilisenin 7sinin de senin toprağında olduğunu, Türkün şerefli bayrağının böyle topraklara dikildiğini ve mevcudiyetinin her an tehdit edildiğini unutmayacaksın! Tarihini unuttuğun an, yol göstericilerin olur hain! Sakın ayrılma Ötüken’den yoksa yok olacaksın Türk Milleti diyen atanı 1 kez unuttun, ne geldi başına? Yukarıda Ruslar yok etti kültürünü, Avrupa’da eridin, aşağıda Arap kültürüyle boğuştun ve kağanını haklı çıkardın sen! Unutmayacaksın köklerini! Yarım yamalak okuduğun 1 kitap ile alim olduğunu sandığın an; kafir dediğin insanların telefonunu, otomobilini kullanır, hastalandığında onların ilacını içer, köprünü onlara yaptırır, samanı onlardan alır, onların pis zehirli tohumunu toprağına saçar, sonunda onların resmi kölesi olursun…

Hiç kimse dünyaya bilge olarak gelmez.. Atalarına hürmette kusur etmediğin gibi, hatalarını da kabul edip, tekrar etmeyeceksin! Başkasının atası değil, Türkün atası 4 dine de mensuptu! Aralarında asla kavga etmeselerdi, Rusya ve bütün asya bugün Hazar-Uygur-Göktürk Cumhuriyeti, Ortadoğu-Afrika belki Selçuklu-Memlük Türkiyesi, Avrupa belki Osmanlı Cumhuriyeti olacak ve belki de İngilizin ucuz dili değil, Türklerin kadim Türkçesi dünyada konuşuluyor olacaktı! O yüzden sen kan kardeşine sahip çıkacaksın! İnancı, statüsü, kültürü, Anavatanı ne olursa olsun o, atalarından sana emanettir! Kaderinde Türk olarak doğmak olduysa, o halde binlerce yıllık atalar kültürüne, gök inancına, kültür zenginliğine sahip çıkacaksın! Başka hiçbir milletin ataları, torunlarına böyle zengin ve çeşitli bir kültür bırakmamıştır…

Ataların kılıcın gücüyle hükmetti dünyaya… O güç, şimdi bilimde… Bugün düşmanın, mevsimleri değiştiriyor, yapay güneş üretiyor… Sen ise, yabancının ürettiği telefonla kan kardeşine hava atmayı, bilgelikten sayıyorsun! Titre, kendine gel ve üstte gök yarılmadan törenin nasıl bozulduğunu gör! Kimsin sen artık? Seni, dünya milletleri arasında tanımlayan öğeler nelerdir, söyleyebilir misin?

E. Özel