Türk Kadını Dünyanın En Münevver, En faziletkâr Ve En Ağır Kadını Olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın; 14 Ekim 1925 tarihinde; İzmir Kız Muallim Mektebi’nde yaptığı konuşmadan bir bölüm:

“Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletkâr ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır siklette değil; ahlâkta, fazilette ağır, vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadınının vazifesi, Türk’ü zihniyetiyle, pazusu ile, azmiyle muhafaza ve müdafaaya kadir nesiller yetiştirmektir. Milletin mebaı, içtimai hayatın esası olan kadın, ancak faziletkâr olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. Burada Tevfik Fikret merhumun herkesçe bilinen bir sözünü hatırlatırım: “Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer (insanoğlu)”

Gazi Mustafa Kemal Paşa


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 132.

Fotoğraf: 1 Haziran 1926, Bursa. 2 Haziran 1926 tarihli Vakit gazetesinde “Reisicumhur İstanbul Musiki Heyeti arasında” altyazısı ile yayımlanmıştır.