Türk Genel Devrimi’nin Kısa İfadesi

Atatürk diyor ki:

“Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş.. Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız, devrimler.. İşte Türk Genel Devrimi’nin bir kısa ifadesi”


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. I. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Matbaası, İstanbul, 1945, sayfa: 365.