Tirebolulu On Cesur Yürek

Son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait kayıtları inceliyorum. O tarihlerde yurttaşlarımızın insanlık adına yaptığı büyük fedakarlıklara dair; çok sayıda örneklere rastlıyor ve bundan gurur duyuyorum. Devrin yöneticilerinin; fedakar insanlara karşı tutumu, cesur yürekli insanları ödüllerle teşvik etmesi ne kadar yerinde bir davranış.

Paylaştığım gazete haberi Atatürk devrinden güzel bir örnek. Fırtınaya tutulmuş ve ölümle boğuşan çaresiz insanlar, Tirebolulu on cesur yürekli denizci tarafından kurtarılıyor. Mertçe ölümü göze alarak yardıma koşan denizcilerimizin bu güzel davranışı, bizzat Vekiller Heyeti tarafından takdir ediliyor ve ödüllendiriliyor. Devlet ve yurttaş arasındaki bu birlik ve beraberlik her bakımdan örnek teşkil ediyor.

Bu türden güzel bir davranışların unutulmaması ve geçmişten günümüze taşınması gerekli olduğunu düşünüyorum.

Akşam gazetesinin, 13 Mayıs ve 2 Haziran