TBMM’nin Açılışı Duayla Yapıldı

Atatürk’ün İslâm dinine ne derece Önem verdiğini ispatlayan belgelerden biri de 23 Nisan 1920 Cuma günü yapılan Büyük Millet Meclisi’nin açılışıdır. 

TBMM’nin açılışının yapılacağını bildiren açıklama 21 Nisan 1920 tarihinde bütün Türkiye’ye gönderilmiştir. Atatürk tarafından kaleme alınan bu açıklama bile tek başına O’nun dindarlığını açıkça gözler önüne seren tarihi bir belge niteliğindedir. 

Beş maddelik açıklamada aynen şöyle denilmiştir: 

1. Allah’ın yardımıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi dualarla açılacaktır.

2. Vatanın bağımsızlığı, yüksek halifelik ve saltanat makamının kurtarılması gibi çok önemli vazifeleri olan Meclisin açılış gününü, Cumaya tesadüf ettirmekten maksat, o günün kutsallığından faydalanmak ve, açılmadan önce Sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazı kılmak, Kur’an ve namazın nurlarından faydalanmaktır. Namazdan sonra Peygamberimizin (sav) sakalı ve sancağı el üstünde olduğu halde Meclis binasına gidilecektir. Camiden buraya kadar olan merasim için Kolordu Komutanlığı’nca özel olarak askeri tertibat alınacaktır.

3. O günün kutsallığını güçlendirmek için bugünden başlayarak valiliklerde, vali beyefendinin düzenlemesiyle hatim indirilecek, Buhari okunacaktır. Hatmin son kısımları Cuma namazından sonra Meclis binası önünde tamamlanacaktır.

4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı biçimde bugünden başlanarak Kur’an hatmi ve Buhari okutularak Cuma günü ezandan önce salâvat verilecek ve hutbede halife padişahımızın adı söylenirken, padişahımızın ve topraklarımızın bir an önce kurtuluşu ve mutluluğa erişmesi için dua edilecektir. Cuma namazı kılındıktan sonra hatim duası yapılarak yüce halifelik ve saltanat makamının ve bütün yurdun kurtulması uğrundaki milli çalışmaların kutsallığı ve milletin her ferdinin kendi temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatan görevlerini yerine getirmesine ilişkin vaazlar verilecektir. Sonunda halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, mutluluğu ve bağımsızlığı için dua edilecektir.

Bu dini ve vatanî törenin arkasından camilerden çıkıldıktan sonra bütün yurtta hükümet konaklarına gelinerek Meclisin açılmasından dolayı kutlama yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5. Yüce Allah’tan tam başarı dileriz.

Beş maddeden oluşan bu bildirgenin her maddesi Atatürk’ün samimi ve dindar kişiliğinin açık birer ifadesidir.


Kaynak:Atatürk’ün İslam’a Hizmetleri, Turan Bozkurt