Kemalist 4. Dönem Milletvekilleri

Yüzlerce yıl Osmanlı’da; Ermeniler Millet-i sadıka (sadık millet) Kürtler Millet-i asli (asil millet) Araplar Kavm-i necip (soylu kavim) iken onlar ‘aşağılık, kaba’ idi…

Rum’u, Ermeni’si, Arab’ı türlü imtiyazlara sahip iken ‘ONLAR’, devşirme Padişahların genelev misali haremlerinde harcanan şatafatın, içilen içkinin, yenilen en güzel yemeklerin kısacası tüm bunlara ödenen ağır vergilerin altında EZİLİYOR karşılığında canlarını veriyor kanlarını AKITIYORDU…

BİR ZAMANLAR OSMANLI’DA Egemenlik PADİŞAHIN iken, Atatürk Cumhuriyeti’yle Egemenlik KAYITSIZ ŞARTSIZ TÜRK MİLLETİNİN olmuştu..

İşte asil TÜRK MİLLETİNİN seçtiği köylü ve işçi Türk MİLLETVEKİLLERİ!