İstanbul'da fıçı taşıyan Sırık Hamalları -1880'li yıllar. foto: Guillaume Berggren.

Murad Efendi (Franz von Werner) Anlatıyor: Sırık Hamallığı Amaca Uygunluğu Çok Şüpheli Bir Tertibattır

“…Taşınması için iki ile dört kişinin gerektiği yükler için, duruma göre birer ya da ikişer olarak taşınacak eşyanın ortasına sıkıca

Yazının Tamamı