Mustafa Kemal Atatürk'ün Yemen'e Tayini ve Bununla İlgili Belgeler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Yemen’e Tayini ve Bununla İlgili Belgeler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Yemen’e Tayini ve Bununla İlgili Belgeler. Arabistan yarımadasının güneyinde yer alan Yemen stratejik, jeopolitik ve ticarî bakımdan

Yazının Tamamı