Sırtladığı mobilya yüküyle İstanbul, Galata Köprüsü’nde yürüyen genç bir Sırt Hamalı, 1910’lu yıllar.

Sırt Hamallığı’nın Kaldırılması Dışarıda Ne Akisler Yaptı?

26 Ekim 1937 tarihli Tan gazetesinin haberi: “Sırt Hamallığı’nın kaldırılması Avrupa matbuatında çok iyi tesir etmiştir. Mirois du Monde’un İstanbul’u

Yazının Tamamı
İstanbul'da fıçı taşıyan Sırık Hamalları - 1880'li yıllar foto: M. İranian.

Sokak Hamallığı Artık Tarihe Karışmıştır (1936)

Bu asra yakışmayan taşıt usulleri Sokak hamallığı artık tarihe karışmıştır. Uraylarımızın bu işi de bir esasa bağlaması asrımız yaşayışına uygun

Yazının Tamamı