“Azerbaycan Türklerinin Dertleri Kendi Dertlerimiz Ve sevinçleri Kendi Sevinçlerimizdir”

Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof’a: (Elçinin itimat mektubunu verirken söylediği nutka Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği cevaptan bir bölüm) “Azerbaycan Türklerinin dertleri

Yazının Tamamı