Atatürk’ün Cephelerde Verdiği Dört Emir

“Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.”, “Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”, İlk Hedef ! “Ordular! İlk

Yazının Tamamı