Tabi Atatürk’ten Nefret Edecekler..

Hikayesi çok hoşuma gitti, bir kenarda dursun..

Bu kaya üzerine işleme, Ergenekon’dan çıkışı tasvir ediyor ve Bulgaristan’da, Şumnu-Madara beldesinde, Unesco korumasında.. Yapan kişi, Asparuh Han’ın oğlu Telvel.. Asparuh Han, bulgar devletini kuran Türk komutan.. Tuna havzasına geliş sebepleri ise, Hazarların baskıları olmuş… Arapların İstanbul’u kuşattığı dönemlerde… Türklerde, biri diğerini itse bile, diğeri gittiği yerde devlet kurmuş..

Devlet kurmaktan bahsediyoruz, kolay mı bunu yapmak? Hem de güçlü Bizans’ın dibinde… Hazarlar da Türk, baskıladıkları da Türk.. Hatta bağlı oldukları hanedan, Tuğluk ıYı birliğine, GökTürk köklerinden Aşina ve Hun sülalerine kadar gidiyor.. Türklükleri konusunda şüphe yok.. Hatta Bulgar Hanlığı ile, Tuğluk ilişkisini inceleyen Bulgarlar, başlangıcı Avitus isminden yola çıkarak, Attila olarak kabul ediyor. Avitus ismini İncil ve Eski Ahit ile açıklayan tarihçiler, Yafes ismine varıyor… Hazar yazışmalarından, bazı Arap eserlerinden ve Atatürk’ün de bazı açıklamalarından mütevelit Nuh’un oğlu Yafes’in, Türklerin babası olarak bilinmesi, meseleyi tutarlı hale getiriyor…

Bunları böyle görüp de şaşırmayın.. İsveç tarihinin kurucusu Sven Lagerbring, İsveçlilerin atalarının Türk olduğunu anlattı uzun uzun kitabında.. İskoçya’da yüzleri mavi çizgili savaşçılar, Pikt Türkleriydi.. Yordanes, Gotların İskit kökenli olduğunu, Hun isimleri aldığını yazarken, ateşten gömlek giyiyordu Romaya karşı..

Atatürk dönemi tarih kitaplarında, meşhur Maksimus’un, Alan Türklerine mensup bir komutan olduğu yazılıdır.. Roma’da, dev gibi proto Türk lahitleri bulundu.. Nasıl ki burada Bizans seramikleri bulunuyorsa, bize ait değil diyorsak, oradakiler de Roma’ya ait olamayabiliyor… Medeniyet orada başlamadı arkadaşlar..Meşhur yunan filozofların, Büyük İskender’in gaspettiği kitapları çaldığını, yunan felsefesinin Mısır’dan çalıntı olduğunu söyleyen Amerikalı tarihçiler var.. Biz didişmekten tarih yazamaz olduk.. İşte görüyoruz, dünya kadar devlet kurmuşuz, kendi aralarında bölünmüş, başka kültürlere karışıp yok olmuşlar.. Hunlar, Bulgarlar, GökTürkler, Avarlar, Selçuklular, en son Osmanlılar da başlamıştı barok tarzda saraylar, çeşmeler inşa etmeye, aynı tuzağı yine kurdular, son anda kurtardık devleti..

Şimdi yine aynı psikolojik savaş var.. Olacak tabi, İncil’de İsa’nın mesaj gönderdiği 7 kilisenin 7 si de Türkiyede, tabi uğraşacaklar bizle.. Tabi ki Türklüğe düşman olacaklar.. Tabi ki milliyetçiliği ayaklar altına alacaklar.. Ebedi düşman edinmişsin.. 100 sene önce onların bayrakları asılıydı.. Cumhuriyet ile, onların kutsal saydıkları topraklara Türk Bayrağı dikmişiz.. Tabi Atatürk’ten nefret edecekler..


E. Özel