Sırtında soğan vb. sebze yüklü küfeci Sırt hamalları, Foto: Amerikan Kızılhaçı, İstanbul, Mayıs, 1920

Sırt Hamallığı’nın kaldırılması – Karikatürist Cemal Nadir Güler’in Çizgisiyle

4 Nisan 1936 tarihinde Sırt Hamallığı’nın kaldırılmasıyla, yüzlerce yıldır süren işkence son buldu. Atatürk’ün emriyle gerçekleşen bu girişim, dayandığı düşünce ve yüksek insanlık ideali yönünden, insan hayatına değer verme konusunda örnek ve ileri bir adım, her yönüyle devrim niteliğinde bir hükümet uygulamasıydı.

Dahiliye Vekaleti’nin 4 Nisan 1936 tarih ve 117/50 numaralı tamimiyle Sırt ve Sırık Hamallığı’nın kaldırılışı uygulamaya koyuldu. Hükümetin verdiği kararın açıklanmasının ardından, Sırt Hamallığı’nın kaldırılışı konusunda gazetelerde yorumlar çıkmaya başladı. Toplum genelinde olumlu karşılanan bu girişim çeşitli yazar ve sanatçılar tarafından desteklendi.

Cemal Nadir Güler, 2 Haziran 1936 tarihli Akşam gazetesinde yayımlanan ve Sırt Hamallığı’nın kaldırılışını destekleyen karikatürü ektedir.