Sırtladığı mobilya yüküyle İstanbul, Galata Köprüsü’nde yürüyen genç bir Sırt Hamalı, 1910’lu yıllar.

Sırt Hamallığı’nın Kaldırılması Dışarıda Ne Akisler Yaptı?

26 Ekim 1937 tarihli Tan gazetesinin haberi:

“Sırt Hamallığı’nın kaldırılması Avrupa matbuatında çok iyi tesir etmiştir. Mirois du Monde’un İstanbul’u çok iyi tanıyan muharriri gazetesine gönderdiği makalesinde diyor ki:

“Asrileşen İstanbul’da arka hamallığı da kaldırıldı. Belediye, tebaa haysiyeti ile insaniyete uymayan bu mazinin köhne adetine de hatime çekti.

Sırtladığı tüccar malı yüküyle, İstanbul Nuruosmaniye, Vezirhan Caddesi’nde yürüyen bir Sırt Hamalı – Semer ve Sırt Hamallığının serbest bırakıldığı Demokrat Parti’nin iktidar olduğu dönem. 1950’li yıllar.

Evvelce, İstanbul’a gelen bir ecnebi sırtlarında yüzlerce kiloluk denkleri ter kan içinde taşıyan Herkül gibi hamalları görünce onların mukavemet ve kuvvetleri karşısında şaşırıp kalırdı.

Sırtladığı tüccar malı yüküyle, İstanbul Nuruosmaniye, Vezirhan Caddesi’nde yürüyen bir Sırt Hamalı – Semer ve Sırt Hamallığının serbest bırakıldığı Demokrat Parti’nin iktidar olduğu dönem.1950’li yıllar. 1950’li yıllardan günümüze Nuruosmaniye Vezirhan Caddesi

Rıhtıma yanaşan bir vapurun güvertesine ve orada yolcuların eşyalarına hücum eden iri yapılı hamalların müthiş bir ağız gürültüsü arasında eşyaları kapışmak için mücadelelerini hayretle seyrederdik.

Hamallar yalnız gümrüklerde ve piyasada hakim değildirler. Onlar Abdülhamid zamanında tulumbacılık da ederler, mahallelerde hatırı sayılan bir zümre halinde serbest dolaşırlardı. Şimdi bunların hepsi maziye karıştı. Belediye Sırt Hamallığı’nı lağvedip, daha insani ve medeni şekildeki hamallığı meydana getirirken onlara asrî vesaiti de hazırlamıştır.

Ben hamalların en ihtiyar kâhyası ile görüşüyordum. Bu adam yüz yaşını geçkin olduğu halde sırtında mühim yükle solumadan yokuşlara tırmanan bir Herkül yavrusu idi. Bana Sırt Hamallığı’nın lağvı hakkında şunları söyledi:

– Belediye Sırt Hamallığı’nı lağvederken bizim hayatımızı da düşünmüş ve asrî vasıtalarımızı temin etmiştir.”


Tan gazetesi, 26 Ekim 1937, sayfa: 2