Sine-i Millette Bir Ferd-i Mücahit

Çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa’nın Temmuz 1919 tarihinde bütün ordu ve vilayetlere gönderdiği beyannameden bir bölüm:

“Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak. Yunan ve Ermeni amaline kurban etmemek için açılan mücahede-i milliye uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmaya sıfat-ı resmiye ve askeriyem artık mani olmaya başladı. Bu gaye-i mukaddese için milletle beraber nihayete kadar çalışmaya mukaddesatım namına söz vermiş olduğum cihetle pek aşıkı bulunduğum silk-i celil-i askeriye bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra gaye-i mukaddese-i milliyemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette bir ferd-i mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim.”

Mustafa Kemal


Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul, 1953, Sayfa: 97-98