Şan Da Şeref De Ulusumundur

Sevgili Güzel İnsanlar!

Günümüz koşullarına çok uygun olması nedeni ile Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl’in Uşak’ı ziyareti sırasında yaptığı şu konuşmayı sizlerle paylaşmak istedim.

O gün Türk Ocağına gelen Atatürk, kahvesini yudumlarken (İçtiği kahvenin fincanı bende), gençlerden biri kürsüye çıktı. Konuşmasında Atatürk’ü Bismark’a, Napoleon’a benzetiyor, onlarla karşılaştırıyordu.

Atatürk konuşmanın bu yerinde kaşlarını çattı, dayanamadı gencin sözünü kesti:

– Arkadaşımızın izni ile, burada bir noktayı aydınlatmak için sözlerini kesiyorum.

Efendiler!

Bu arkadaş beni Bismark’la, Napoleon’la karşılaştırıyor. Napoleon kimdir?

Taç ve macera peşinde koşan bir insan…….

Bismark ise tacidarlara hizmet eden bir adam. Ben bunlardan hiç biri değilim ve olamam.

Genç konuşmacı çok mahcup olmuştu.

– Affedersiniz Paşam. Sizin şan ve şerefinizden bahsetmek istiyordum, deyince Atatürk bu sefer gence şöyle cevap verdi:

– Hangi şan ve şeref? Eğer mensup olduğum ulusun şanı ve şerefi varsa ben de şanlı ve şerefliyim. Şan da şeref de ulusumundur. İçinizden biri çıkar da sırf şan ve şeref için koşar, ulusundan koparsa biliniz ki başınıza belâdır. Ulus bu gibilere asla müsaade etmemelidir.

Atatürk’ün bu sözleri alkışlarla karşılandı. Atatürk de konuşan gencin iyi niyetini bildiği için elleriyle onun saçlarını okşadı.


Eriş Ülger

Not: Bilmem bu ifadeye ilâve edilecek bir şey var mı?

Kaynakça:

Atatürk’ün yaveri Salih Bozok’un oğlu Cemil Salih Bozok’un Eriş Ülger’e armağan ettiği babasının tuttuğu Osmanlıca notlardan.

Utkan Kocatürk’ün “Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Yıllığı. Basım. Atatürk Araştırma Merkezi. Sayfa 325