Şahsi Siyaset Yerine Devlet Siyaseti

Atatürk diyor ki:

“Efendiler, birçok alimler mütefekkirler, müteşebbisler zaman zaman, asır asır bu vatanı mamur etmeye, Halas-ı hakikiye mazhar etmeye çalışmışlardır. Bütün kalp ve vicdanlarıyla akıl ve anlayışlarıyla çalışmışlardır. Görüyoruz ki, sonuç bize bir başarı görüntüsü arz etmiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun nedeni beyefendiler, şimdiye kadar şahsi siyaseti, şahsi programı tatbik etmek Fakat bir devlet siyaseti ve devlet programı takip etmemek… Halbuki olumlu apaçık, akıllı, emin, sabit bir program gerekli, özgür bir şekilde ve daima ve herkes tarafından ileriye götürülmek lazımdır. İşte önemle araştırıp inceleyelim. Şimdi böyle bir programın esaslarını düşünelim. Ve bu millet ve memleket için bir ilke ve mesai vücuda getirelim! Efendiler, bir fikrin faaliyete geçebilmesi için bittabi o fikrin sahibi ve sahipleri olmak lazımdır. Ve fakat bu fikrin sahip ve sahipleri kendi başına ve ayrı ayrı girişimlerde bulunursa, her girişimcinin çalışmalarını toplamı ve neticesi o kadar küçük ve o kadar zayıf olur ki, bundan bütün millet ve memleketin faydalanması şöyle dursun, onun ömrü ve hayatı da gayet kısa olur. Bir gün sürmez ve belki girişimcisini de batırır. O halde aynı fikirde ve aynı düşüncede bulunan insanların ki, o kadar fikir bugün bizim için, hepimiz için bu memleketi mamur etmek ve bu memleketi mahfuz bulundurmak, zengin ve mesut etmekten başka bir şey olamaz. Bunu yapabilmek için belki dediğim gibi esaslı bir program ve programın etrafında bir kuruluş lazımdır. İşte böyle kuruluş ile el ele vererek bütün millet çalışırsa, bütün milletin toplam çalışmalarından çıkan sonuç bütün millete nur serper, saadet serper.”


Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmit, 18 Ocak 1923

Kaynak: Arı İnan, M. K. Atatürk’ün 1923 Eskişehir – İzmit konuşmaları, sayfa: 118