Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın Öğrenci Olarak İsviçre’de Bulunan İki Oğlu İspanyol Nezlesi Kurbanı Olmuştu

İspanyol nezlesi salgını 1918 yılının bahar aylarında Avrupa’da meydana çıktı. Yaz aylarına doğru Avrupa’nın birçok ülkesine iyice yayıldı. Osmanlı devlet adamı Hüseyin Hilmi Paşa’nın öğrenci olarak İsviçre’de bulunan her iki oğlu da İspanyol nezlesine tutuldu. Henüz 21 ve 23 yaşında olan iki değerli öğrenci grip salgını yüzünden yaşamını yitirdi.

Osman Şevket Bey; 2 Temmuz 1918’de, Ömer Adil Bey ise 18 Temmuz 1918’de vefat etti. Genç öğrencilerin ölüm haberinin ülkede duyulması derin bir üzüntü yarattı. Hüseyin Hilmi Paşa ve ailesi evlâtlarının acısıyla sarsıldı. Gençlerin cenazeleri ülkeye getirildi, İstanbul, Beşiktaş’ta Yahya Efendi Kabristanı’nda toprağa verildi. Hüseyin Hilmi Paşa 3 Nisan 1923 tarihinde Viyana’da vefat etti. Vasiyeti gereği naaşı; genç yaşta İspanyol nezlesi yüzünden ölen çok sevdiği iki oğlunun yattığı Beşiktaş’taki mezarlığa defnedildi. İspanyol gribi kurbanı iki genç öğrencinin fotoğraflarıyla birlikte vefat haberinin yayımlandığı; 31 Ekim 1918 tarihli Servet-i Fünun dergisindeki yazıdan bir bölüm aşağıdadır:

“.. Hüseyin Hilmi Paşa’nın İsviçre’de bulunan, biri diğerinin hastalığını duyarak tedavi ve muavenetine koşan iki oğlu, Osman ve Ömer Beyler İspanyol Nezlesi denilen, harp senelerinde belâ üstüne bir belâ olarak insanlara müstevli olan hastalığın kurbanı oldular. Ailesini ve bizi dâğdâr ederek ve tahammülsüz bir yeis ve matem içine atarak terk-i hayat ettiler. Mübarek naaşları İstanbul’a getirildi. Beşiktaş civarında Yahya Efendi Dergâhı haziresinde vedî’a-i rahmet-i gufrân edildi.”

Servet-i Fünun dergisi, 31 Ekim 1918, sayfa: 202


Not: Wikipedia ve birçok internet biyografi sitelerinde Hüseyin Hilmi Paşa’nın vefat tarihi 1922 olarak yazılıdır. Oysa bu bilgi yanlıştır. Hüseyin Hilmi Paşa’nın vefat tarihinin doğrusu: 3 Nisan 1923’tür.