Reisicumhur’un Çok Cazip Bir Sözü

24 Eylül 1924 tarihli Son Telgraf gazetesinde yayımlanan “Reisicumhur’un çok cazip bir sözü” başlıklı haber:

“Samsun, 23 (A.A) – Reisicumhur Hazretleri 22 Eylül’de Samsun’da kıtat-ı askeriyeyi, kışlaları teftiş etmiş ve gördükleri intizamdan ve talim ve terbiyenin mükemeliyetinden beyan-ı memnuniyet etmişlerdir.

Ba’de [sonra] bütün Samsun muallim ve muallimelerinin toplandığı İstiklâl Ticaret Mektebi’ne gidilerek orada Gazi Paşa Hazretleri’nin şerefine verilen bir çay ziyafetinde pek samimi iki saat geçirmişlerdir. Ziyafette Reisicumhur bilhassa demiştir ki:

“Vatandaşlar! Vatandaşınız olan herhangi bir şahsı istediğiniz gibi sevebilirsiniz. Kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evlâdınız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz.

Fakat bu sevgi sizi, mevcutiyeti milliyenizi bütün muhabbetlerinize rağmen herhangi bir şahsa, herhangi bir sevdiğinize vermeğe saik olmamalıdır. Bunun aksine hareket kadar büyük hata olamaz. Bir millet için, bir millet varlığı, bir millet şerefi ve haysiyeti, bir millet büyüklüğü için bu kadar hata olamaz. Ben mensup olduğum büyük milletimin böyle bir hatayı artık irtikâp etmeyeceği hakkında kemal-i itimâda sahip olmakla müsterih ve müftehirim.”

Kaynak: Son Telgraf gazetesi 24 Eylül 1924, sayfa: 1


Çeviri: Atilla Oral

24 Eylül 1924 tarihli Son Telgraf gazetesinde yayımlanan “Reisicumhur’un çok cazip bir sözü” başlıklı haber. sayfa: 1
Gazi Mustafa Kemal Atatürk – Tarih: 30 Ocak 1923