Rambo Değil, İşte Gerçek Kahramanlar Bunlar

42. ve 47. alaylar. Alparslan grubu ve (topal) Osman Ağa’mızın birlikleri. Övgüler yetmez; destanlara sığmaz kahramanlıkları. Peki Yunanların özel birlik sandığı bu Giresunlu yiğitler yabancı basına nasıl yansımıştı?

Sakarya Savaşı öncesi, Yunanların Sakarya’da Türkleri nasıl yenebileceklerine dair İngiliz yetkililerce hazırlanan bir takım taarruz planlarının Britanya basınına yansıdığı görülmektedir. Şaşırtıcı olsa da İngiliz yetkililerden alınan askerî bilgilerin yayınlandığı bazı mecmualar bulunuyordu. İngilizlerin Sakarya Savaşı üzerine Yunanlar için yaptığı savaş planına göre, Yunan kıtaların sağa ve sola uzamasını gerekli fakat tehlikeli buluyorlardı. Nitekim cepheyi genişletmek demek, kıtaların incelmesi ve zayıflaması demekti. Fakat İngiliz yetkililer, Türklerde buna önlem alacak zekanın da istihbaratın da olmadığına inanmışlardı. Dikkat edilirse Sakarya Savaşı, sürekli olarak hattın her iki tarafa uzaması ve mevzilerin yarılmaya çalışılması üzerine gelişir. İşte bu noktada mucizevi bir şey olmuştu. Yunanlar Türkleri kuşatmak için hattı her uzattığında, karşılarında yeni birlikler gördüler. ”Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.” emrinin mahiyeti, aslında sürekli uzayan cepheye karşı alınan dâhiyane önlemi ifade eder. Savaş kaybedildiğinde aynı İngiliz yetkililer bu durumu şaşkınlıkla karşılar ve Kemal Paşa’nın sürekli olarak kenarda hazır birlikler sakladığını anlarlar. İşte o birlikler, 42. ve 47 alay birlikleridir.

Aynı birlikler bir yıl sonra Büyük Taarruz’da da büyük kahramanlık gösterdi. Türklere karşı Yunanların hazırladığı geniş ve derin mevziler hakkında bir İngiliz kurmayın ”Türkler bu mevzileri/siperleri altı ayda geçebilirlerse, altı günde geçtik desinler.” dediği o mevzileri bir gecede paslı makazlarla kesip yaranlar yine 47. alayın birlikleriydi. Fakat tel örgülere takılan çıngırakların ses çıkarmasıyla Yunanların ateşine maruz kalmış ve 14 yiğit o gece şehit olmuştu. Onların tel örgüler içinde açtığı yoldan Büyük Taarruz yapıldı ve önce İzmir’e, oradan İstanbul’a kadar gidildi Hicaz’da, Çanakkale’de, Sakarya Savaşı’nda, Büyük Taarruz ve İstanbul yolunda asla hakları ödenemeyecek gerçek savaş kahramanları, ruhları şad olsun.