Osmanlı’da Türkler

Osmanlı’da Türkler; Onlar asırlarca sömürüldüler. Evet yanlış duymuyorsunuz! Bu fotoğraf, cihana 600 yıl hükmettiği sanılan bir imparatorluğun aslında bir özetidir. Türk’ün şu yoksulluğunu görüyor musunuz? Bakmayın 1920’de çekildiğine…siz sanıyor musunuz Arap topraklarının ücretsiz tarla bekçisi, çöllerden Viyana kapılarına kadar sürüklenen, kanının her damlasını bir Sülaleye, Osmanoğulları sülalesi uğruna akıtan Türkler, bir kez olsun ağır vergilerden kurtulsun, bir kez olsun refaha erişmiş zenginliğe kavuşabilmiş olsun? Siz sanıyor musunuz lükse, hareme, sayısı binleri geçen cariyelere ve padişahların şehadelerin zevkü safasına harcanan milyonlarca altının küçük bir kısmı, Türk halkına harcanmış olsun?

Memleketin çarşıları, ticareti, büyük tarımı yalnızca ve yalnızca Hristiyan azınlıklara, Türk’e kalan ise yalnızca askerlik ve amalelik idi… Cumhuriyet işte bu acıların sonudur, Türk’e doğan güneştir. Türk’ün yeniden doğuşudur.

 FALİH Rıfkı’nın çok sevdiğim bir sözü vardır, der ki;

“Atatürk, çarşıları kapanan, ticareti duran Anadolu ve Trakya sınırları içine Türkleri hapsetmişti. Eski imtiyazlık tersine çevrilmişti. Türk, eskiden sadece jandarması olduğu yurdunun ekonomisini kendi eline almıştı..”

Bugün, Osmanoğulları’nın yamyam varisleri çıkmış ‘parlamenter sistem canımıza tak etti’ diyor.

Bu ne yüzsüzlüktür?

Hâlâ Doymadılar!

Asırlardır yediler, kanımızı emdiler, en sonunda karılarını İşgalci İngiliz’e emanet edip öyle bir kaçtılar ki; ne şeref ne namus ne de haysiyet bırakmadılar.

Arkalarında bir tek ödemedikleri borçlarını bıraktılar, fakat, o borcu bile Cumhuriyet ödediği halde; hainliklerini bir kez olsun bırakmadılar!