Osmanlı’da Türk olmak

Zordur Osmanlı’da Türk olmak…

Evvela Orta Anadolu’nun en çorak ve çıplak, en verimsiz toprakları üstünde çağların gerisinde bırakılmaktır Türk olmak…

Bire bin veren verimli topraklarda zenginlik ve mutluluk içinde yaşayan Osmanlı devşirmeleri aksine, açlık yoksulluk cehalete terkedilmektir Türk olmak…

Savaş patlak verdiği gün akla gelinip; ana ocağını bırakıp uçsuz bucaksız Arap çöllerine gitmek ve bir daha geri gelememektir Türk olmak…

Soysuz Vahdettin ve eniştesi Arnavut devşirmesi Damat Ferit’in ihanetine karşı gelmektir Türk olmak…

Yunan mezalimine karşı dimdik durup ‘Ya İstiklâl ya ölüm’ demektir Türk olmak…

 

Atatürk Türkiye’sinde Türk Yüce İdi

Atatürk Türkiye’sinde Türk Yüce İdi