Osman Ağa Ve Giresun Gönüllü Müfrezesi ile Mustafa Kemal’in görüşmesi Sırasında Yaşanan Bir Olay

Erden Menteşeoğlu, 11 Kasım 1920’de Osman Ağa ve Giresun Gönüllü Müfrezesi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşmesini ve o sırada yaşanan bir olayı şu şekilde anlatır:

Mustafa Kemal Paşa, Giresun Uşaklarını tek tek süzdü. Hatırlarını sorup isimlerini aldı. Aba zıpka ve başlıklı özel giysileri ile aksesuarlarını tek tek sorarken Osman Ağa “yağdanlık, kavdanlık, fişeklik” diye adlarını söylüyordu. Keşaplı Köseoğlu Hamit’in yanına geldiklerinde Hamit’in koltuğunun altındaki saklı kemençe Paşa’nın ilgisini çekti.

“Bu nedir Ağa Hazretleri” diye sordu.

Osman Ağa:

“Kemençedir Paşam. Uşaklar ateş hattında olsalar bile en ufacık bir boşluk buldular mı Hamit kemençesini çalar uşaklar da oynarlar” dedi.

Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa:

“Öyle ise, Hamit çalsın uşaklar da oynasınlar göreyim” dedi.

Hamit çalmaya uşaklar da oynamaya başladı. Horonların figürlerinden biri olan“alaşağı” yapılırken “çat” diye bir silah sesi duyuldu. Aldırış eden yoktu. Horon bütün kıvraklığıyla sürüyordu. Uşakların vücutları iliklerine kadar titriyordu. Biraz sonra Co Hüseyin’in bacağından topuğuna doğru kan akmaya başladı. Belinde kitabanca patlamıştı ve yaralanmıştı. Mustafa Kemal Paşa oyunu durdurdu ve yaralının hastaneye kaldırılmasını istedi. Co Hüseyin “Paşam, biz böyle yaralara alışığız” diyerek hastaneye gitmeye razı olmadı. Osman Ağa,“Paşa Hazretleri, bunlar ölürler de horonu bitirmeden bırakmazlar” dedi.


Kaynak: MENTEŞEOĞLU, Erden, Yakın Tarihimizde Osman Ağa ve Giresunlular, Yeşil Giresun Matbaası, Giresun 1996