Orhun Yazıtlarındaki Mesaj

Daha önce farkeden oldu mu bilemem ama galiba ilk defa şimdi okuyor olacaksınız… Karşımızda Orhun Yazıtlarından bir cümle var… Gösterilen ve ters F ile biten kelime, Türk kelimesi… Ters F den sonra J harfi ile başlayan kelime ise, Budun kelimesi… Normalde GökTürkçe’de her kelimenin arasına : işareti gelmekte.. En sağdaki okun altına bakarsanız, : işaretini göreceksiniz… Fakat, Türk ile Budun kelimeleri arasına : işareti, gördüğünüz üzere şaşırtıcı bir şekilde konmamış.. Şimdi budun kelimesinin sözlükte anlamına bakalım :

Budun : Aralarında dil, kültür ve töre birliği bulunan, soy ve boy yönünden de birbirine bağlı insan topluluğu…

Yani budun, kavimden tutun da birbirleriyle aralarında bu bağların olduğu her topluluk, millet, halk, ulus, toplum anlamına geliyor…

Şu durumda GökTürklerin, Türk ve Millet kelimesini birbirinden ayırmamasının 1 tek sebebi olabilirdi… Bilindiği gibi 1. GökTürklerin yıkılmasından sonra büyük acılar yaşanmış, Türkler dağılmış, yeni bir kağanlık kurulana kadar büyük çileler çekilmişti… Zaten yazıtlar bunu anlatıyor.. İşte bu çilelerden sonra duyulan üzüntü ve alınan derslerden ötürüdür ki bizlere verdikleri bu mesaj, asla bölünmememiz, millet olarak birbirimize sıkı sıkıya bağlı kalmamız, dilimizi, kültürümüzü, törelerimizi hep birlikte korumamızdan başka ne olabilir?

Şaşırtıcı bir şekilde Türk ve Millet kelimelerini birbirinden ayırmamaların tek sebebi, Türk Milletinin hangi sebeple olursa olsun bölünmemesi gerektiğini bize anlatmaktır…

E. Özel