O’nun Hiçbir Zorunluluğu Yoktu…

O gün tam orada, o hengamede, işgal ordularının karşısına geçip canını 3 sene sürecek tehlikelere atmasının hiçbir mecburiyeti yoktu.. Pekala Avrupa’ya, ya da Amerika’ya gidebilir, uygun bir eş ile evlenip çoluk çocuğa karışabilir, tarihin sayılı bilim adamlarıyla çalışmalar yapabilir, adını tarihe bir Tesla, bir Einstein gibi yazdırabilirdi..

1920’de Büyük Millet Meclisi hiç açılmamış olurdu.. Çünkü o gün bile mecliste ‘İngiliz mandasına mı yoksa Amerikan mandasına mı geçsek‘ diye konuşan mebusanlar vardı.. Büyük millet mi? Zaten Türkleri, o dönem büyük millet olarak gören anca birkaç şair, birkaç yazar, birkaç sesi kesilmiş asker vardı.. Meclis açılmayacağına göre, Kuvayı Milliye de kurulmaz, 30 Ekim 1918 tarihli anlaşma gereği Osmanlı ordusu silah bırakmaya devam eder, kalan eli silahlı gruplar ise, işgal askerlerinin gelmesiyle kısa sürede dağıtılırdı… Çanakkale’den Muğla’ya kadar içine alan İzmir bölgesinde yaşayan bütün Osmanlı vatandaşları yani Türkler, Sevr’in 73 ve 79. maddeleri gereği Yunan anayasasına tabi olurdu.. Yunan anayasasına tabi olan bir millet, koskoca Hun İmparatorluğu gibi yavaş yavaş erirdi. Ezanlar susar, camiler ortadan kalkar, Türkçe konuşmak yasaklanır, tarih kitapları değişir ve eğer bir soykırım olmaz da bizi sağ bırakacaklarını varsayarsak, hiçbirimiz şu an başımıza neyin geldiğini bile bilmeden, küçük devletçiklerin olduğu bir ülkede, Yunanca konuşan 5. – 6. sınıf vatandaş olurduk.. Anadolu’da kurulan devletler, işgallerini Asyaya doğru sürdürür, şu içinde bulunduğumuz seneye kadar İran, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi devletler belki olmazdı. Mısır’da, Hindistan’da, Mezopotamya’da, Arabistan’da zaten yönetime sahip olan İngilizler, Türkiye’nin varlığının sona ermesiyle yavaş yavaş İslam inancını da eritme işine girişirlerdi..

Hiçbir zorunluluğu yoktu orada olmasının, vatan sevgisinden başka… 19 yıl, okuma bile bilmeyen bir millete baş olmayı seçti…

E. Özel