Tarih 1 Haziran 1938, Atatürk hasta ve dört gözle beklediği Savarona Yatı'nda. En arkada, Nuri Ulusu, O'nun bu halini müteessir gözlerle izliyor...

Nuri Ulusu Atatürk’ü Anlatıyor

Atatürk ile ilgili en çok program hazırlayan yapımcı Nazmi Kal’ın, 1973 yılında TRT ekranlarında Nuri Ulusu ile yaptığı röportaj ve ayrıca yine Nazmi Kal’ın ‘Atatürk’ten Duymadığınız Anılar’ adlı eserinden alınmıştır:

1937 senesinde, Afet İnan ve İstanbul’a gelen Pittard’la Florya’da kütüphanede. Sağda Müştak Mayakon, Nuri Ulusu en sağda, ayakta

Nuri ULUSU – Sene 1927, İstanbul’da bulunan üçüncü kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa’nın aracılığı ile Ankara’ya gönderildim. Kalem-i mahsustan (özel kalem) bir memur refakati ile 1 Haziran günü Çankaya’daki Atatürk’ün evine gittim.

Nazmi KAL – Yani Atatürk’ün köşküne demek istiyorsunuz?

Ankara’da bir toplantı, Nuri Ulusu İsmet İnönü’nün sağında

Nuri ULUSU – Efendim köşkü demek istiyorum fakat Atatürk “Evimiz” tabir ederdi. Bu bakımdan ev diyorum. O “Bizim evimiz, bizim ev” der köşk demezdi. Esasen köşk kelimesi ile beraber saray kelimesini de sevmezdi, sarayı da sevmezdi.

Atatürk’ün evine girdim. Siyahi Nesip Efendi beni karşıladı içeriye aldılar, bir kahve ikram ettiler.

Atatürk Abdülhak Hamit’le sohber ediyor. Nuri Ulusu, sağda arkada

Atatürk’e “Nuri ismindeki çocuk geldi, 3-4 gündür bir rahatsızlığı varmış, o gün iyileşmiş” dediler.

Beni kuleli oda denen yukarı kattaki odada kabul ettiler. Saygı ile eğildim selamladım. İsmimi ve doğum yerimi sordular, müsaade buyurdular çıktım. “İstirahat etsinler” demişler. O gece istirahat ettim ertesi günü işe başladım.

Atatürk bir tren seyahatinde çalışmalarına devam ediyor, Nuri Ulusu sağda, ayakta

12 yıllık, ölümüne kadar süren hizmet böyle başladı.

Bir ay sonra İstanbul seyahati, ilk İstanbul seyahatidir. Sene 1927 Temmuz 1. günü Dolmabahçe Sarayı’ndan içeri girdik.

Bir başka hatıra. Yeni Türk harflerinin kabulü. İstanbul’da süfera salonuna kara tahta konmuştu. Dil uzmanlar çalışıyorlar. Atatürk bu çalışmalara bizzat nezaret ederdi Böylece 28 harften ibaret olan yeni Türk harfleri kabul edildi Şimdi 29 dur. Ğ, G’nin üzerine bir aksan kondu da 29 oldu. O zaman 28 idi.

Atatürk Celal Bayar ile birlikte, Ergani Maden İşletmesi’nde, Nuri Ulusu aralarında, arkada

Yeni Türk Harfleri kabul edilmişti fakat Meclis’e girip kanunlaşmamıştı. Bu arada köşkte yaverlik dairesinde riyaseti cumhur müstahdemlerine (odacı) ders vermek icin başta kendisi, baş öğretmen olmak üzere yaver Şükrü Bey sınıf öğretmenleri, ben ve benim gibi 3-4 arkadaşa 15’er kişi taksim edildi. Yaverlik dairesinin önüne, sıralar, tahtalar geldi. Talebelerimizi aldık derse başladık. 15 gün devam ettik, öğrettik. Maalesef ben bu 15 öğrencimden 13 tanesine öğretebildim. Birisi Siyahi Nesip efendi yaşı itibari ile öğrenemedi. Diğeri de geri zekâlı Bekir Çavuşumuz vardı, onların ikisine öğretemedim.

Atatürk Celal Bayar tarafından garda karşılanıyor, arkada elinde Atatürk’ün şapkasıyla inen Nuri Ulusu

Birkaç gün sonra Atatürk Cumhurbaşkanlığı bando şefi Miralay Zeki Bey’i çağırttı. Köşkün kapısının önüne bir masa koydular.

Atatürk ‘Yeni Türk Harflerini burada derhal notaya alıp bandoda çaldırabilir misiniz?’ dedi.

‘Emredersiniz Paşam’ dedi.

Atatürk Florya Deniz evinden çıkışta, sol yanında arkada Nuri Ulusu

Hemen notayı yaptı. Bando bir taraftan geldi. Notalar teksir edildi, bando mızıkacılarına verildi.

Başladı bando şu şekilde, A, O, U, I, E, Ö, Ü, İ, B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z Marş şeklinde notalarla söyledik.

O zaman Ankara’da iki bando vardı. Birisi Cumhurbaşkanlığının, birisi tümenindi. Atatürk ‘Bu bandolar bu marşı Meclis bahçesi ve Kızılay’da akşamları 16.30’dan 18.00’e kadar çalacaklar, halkın kulağına bando vasıtası yeni Türk Harflerini sokacaksınız. Bando vasıtası ile yeni Türk Harflerini dairelerden, işlerinden çıkacak halk dinleyecek, 28 harften ibaret olan o yeni alfabeyi halkın kulağına dolduracağız,’ dedi.

Atatürk Termal’de bir gezide, Nuri Ulusu soldan ikinci

Nazmi KAL – Siz ilk zamanlar sofra hizmetinde bulundunuz, sofrada duyduklarınız, dinlediklerinizden anınızda kalan neler var?

Nuri ULUSU – Şöyle bir hatıram var. Bir akşam sofrada misafir olan beylerden birisi Paşa’ya şöyle bir teklifte bulundu:

“Paşam müsaade eder misiniz bir şey arz edeceğim”

Paşa ‘Buyurun’ dedi.

‘Sizin kaydı hayat şartıyla (ömür boyu) reisicumhur olmanız için meclisten bir kanun çıkaralım’ dedi.

Atatürk ve Afet İnan bir yurt gezisinde, Atatürk’ün sağında, arkadaki Nuri Ulusu

Atatürk’ün gözleri çakmak çakmak oldu, kaşları kalktı, sinirlendi. Sinirlendiği zaman ekseriyetle o hali alır, şimşek çakar gözünden, bakılmaz. Zaten bakılmazdı ya. Gözleri şimşek çakarcasına:

‘Beni Mısır Kralı Faruk, Arnavutluk Kralı Zogo’ya mı benzetmek istiyorsunuz’ diye bağırdı. Sofrada bir sükunet.

Söyleyen de pişman, nasıl özür dileyeceğini şaşırdı. Atatürk mevzuu değiştirdi. Ekseriyetle böyle yapardı, böyle bir hal olursa sofranın ahengini bozmamak için mevzuu değiştirirdi.

Atatürk, Afet İnan’la dil ve tarih çalışmaları sırasında, Nuri Ulusu, Afet İnan’ın sağında, arkada

Nazmi KAL – Bir ara da kütüphanesinde görev aldınız, En çok hangi kitapları isterdi, nasıl çalışırdı?

Nuri ULUSU – Efendim Tarih. Atatürk tarihi çok iyi bilirdi. Çok tarihi eserler okumuştur. Ondan sonra Dil mevzularına girdi. Dil üzerinde son senelere kadar meşgul oldu. Aritmetik, geometri terimleri üzerinde çalıştı. Tahtada bana dikte ettirirdi.

Atatürk, Celal Bayar ve Fevzi Çakmak, en arkada Nuri Ulusu

Murabba, müstatil, zaviye, zaviyei kaime, müselles, bunları şimdiki nesil bilemez anlayamazdı zaten, fakat şimdi toplam, çıkay, çarpay, böley…..

Nazmi. KAL – Bu kelimeleri teker teker kendilerimi buluyordu?

Nuri ULUSU – Evet. Teker teker bunların üzerinde hassaten (özellikle) durmuştur.

Bana tahtaya yazdırırdı ‘Ameli-erbaa. Altına. ‘Dört işlem’.

Bir yurt gezisinde, Nuri Ulusu en solda

Bir defasında 48 saat çalıştığını biliyorum. Bu müddet zarfında yarım saatte bir kahve içer. Acıktığı zaman bir bardak ayran, iki dilim ince kızarmış francala yerdi.

Bir başka anı:

Tarih 1937 Florya’dayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının plan, resimleri Dolmabahçe Sarayının üst katında Süfera Salonunda sergilenmiş, onu görmeye gittik.

Nuri Conker ile beraber dolaştılar, planları tetkik ettiler. Bir tanesinin üzerinde durdular. Atatürk ‘Büyük Millet Meclisi’nde geceli gündüzlü çalışmak icap ederse burada bulunabilmek, istirahat edebilmek için bir riyaseti cumhur dairesi ile başvekil dairesine ihtiyaç olur, onu plana koyun, ayrıca büyük toplantı salonundan başka iki veya üç küçük salon daha yapılsın. Bir gün bizim memleketimizde de Demokrasi idaresi teessüs edecektir. Partiler olacaktır. İşte o partiler kendi aralarındaki grup toplantılarını bu küçük salonda yaparlar’ dedi.

Bursa girişinde resmi karşılama töreni, önce Atatürk iniyor sanarak komutanlar selam durmuş, Atatürk ise gülümsemişti

Doğuda bir üniversite yapılması hakkında bir fikri vardı. Bunun planlarını getirtti. Harita üzerinde 48 saat uyumamacasına çalıştı. Müteakip sene hastalığın başlangıcında doktorların ısrarla istirahata muhtaç olduğunu söyledikleri halde, Hatay davası vardı o seneler. Mersin’e gitti. Yarım saat resmi geçidi ayakta takip etti.

Zamanın ileri gelenleri ‘Paşam dünyayı ateşe veririz. Hatay için bir olay çıkarmayalım’ diyorlardı.

Celal Bayar’la bir yurt gezisinde, Nuri Ulusu Celal Bayar’ın arkasında, hemen sağında

Atatürk ‘Fransızların bir tek kurşun atacak halleri yoktur, bir tek kurşun atacak iktidarları yoktur’ diyordu.

1941’de görüldü. Fransızlar Majino hattında Almanlara karşı tek kurşun atamadılar ve Almanlar elini kolunu sallayarak Paris’e girdiler..

Nazmi KAL – Son günlerde de yanında mıydınız?

Dil Kurultayı’nda, Nuri Ulusu arkada, ayakta

Nuri ULUSU – Efendim son günlerde yanındaydım, hatta müdavim doktorlar, saraya hemşire, hastabakıcı getirtmek arzu ettiler. ‘Benim çocuklarım’, bize öyle tabir ederdi. Büyük beylere de 35-40 yaşındaki insanlara da çocuk derdi.

‘Benim çocuklarım bana daha iyi bakarlar. Hemşireye de, hastabakıcıya da lüzum yoktur’ dedi.

Haziran’ın 1. günü 38 senesi İstanbul’a geldik. Savarona yatı gelecek, önceden planlarını görmüştü, resmini görmüştü, biz de biliyoruz. Saray burnundan gördüm geminin Kemane başını. Hemen gittim. ‘Paşam Savanora geliyor’ dedim. Heyecanla bekliyor, arzu ediyor bir an evvel gelsin de bineyim diye. Gemi demirledi, kendisi de motora bindi, gemiye girdik. İstirahat buyurdular, dolaştılar ve bir müddet kaldık.

Ertuğrul Yatı’yla Boğaz gezintisi, Nuri Ulusu solda ayakta, kollarını kavuşturmuş

Fotoğraf Kaynağı: Atatürk’ün Yanı Başında Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları, 4. Baskı, Derleyen Mustafa Kemal Ulusu

Kaynak: Atatürk’ten Duymadığınız Anılar – Nazmi Kal

Kitabı isteme adresi: Cinnah Cad. Vali Dr. Reşit Sokak, No:16/3, 03124387475 Çankaya/Ankara – Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş – Ankara


Nuri Ulusu: 1905 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hacı Tevfik Ulusu Atatürk’ü Samsuna götüren Bandırma vapurunun ikinci kaptanı idi. Atatürk’ün Samsuna hareketi sırasında 14 yaşında olan Nuri Ulusu babasını yolcu etmek için gittiğinde babası onu Atatürk’e takdim etti. Atatürk’ü ilk kez Samsun’a hareketinde gören Nuri Ulusu Ankara’da muhafız alayında asker iken Atatürk’ün alayı teftişi sırasında Atatürk ile ikinci kez karşılaştı. 12 yıl Atatürk’ün hizmetinde önce sofra hizmetlisi, sonra kütüphane memuru olarak bulundu. 29 Ekim 1979’da öldü. Nuri Ulusu ile 1975 yılında 10 Kasım için hazırladığım “Anılarla Atatürk” programı için konuştum. Nuri Ulusu Futbol Federasyonu Eski Başkanlarından Kemal Ulusu’nun babasıdır. Kemal Ulusu babasının anılarını ‘Atatürk’ün Yanı başında’ adlı bir kitapta toplamıştır.

Türk Dil Kurumu dergisi kapağı, Sol alttaki resimde, ayakta Nuri Ulusu görülebilir