Neden mi Atatürk?

Yıl: 1920

Yer: İstanbul…

İşgal kuvvetleri komutanları ile yanlarında misafir gibi duran fesli Osmanlı devlet adamlarını bir tören esnasında görüyoruz!

Neden mi Atatürk?

Yıl henüz 1918 iken, İngiliz Orduları Kumandanı General Harrington ve birkaç İngiliz subayı Pera Palas’da Mustafa Kemal Paşa’yı görürler.

Paşa’nın o yıllarda Çanakkale Zaferi’nin mimarı olduğunu bilmeyen yoktur.

İngilizler de dâhil!

İşgâl orduları komutanı Harrington, garsonun birini Mustafa Kemâl Paşa’ya gönderip, O’nu kendi masasına davet ettiğini iletmesini ister. Mustafa Kemal Paşa gelen garsonu dinledikten sonra İngiliz Generali’nin isteğini reddeder. Garsona, asıl onların kendi masasına gelmeleri gerektiğini söyledikten sonra, İngiliz Generaline iletmesi için sözlerini şöyle noktalar:

“Burada ev sahibi olan biziz. Kendileri misafirdirler. Onların bu masaya gelmeleri gerekir!”

General Harrington ve diğer İngiliz subayları bozulurlar…

Tabii ki bozulmalarının asıl sebebi reddedilmek değil, MİSAFİR addedilmektir!..