Neden Bunlara İki Çift Laf Etmezler; O Sana Dil Uzatanlar?

Biz de anlamıyoruz; anlamayı umuyoruz Gazi Paşam. Sahi, sana dil uzatmayı görev edinenler; acaba 600 yıllık şanlı bir imparatorluğun meclisini dağıtan, İstanbul’unu işgal edip askerini uyurken şehit eden, bu büyük imparatorluktan Mekke’yi, Medine’yi, Kudüs’ü, Yemen’i, Filistin’i, Mısır’ı, Irak’ı koparan İngilizlere niye iki çift laf söylemezler? Niye iki çift sözü esirgerler?

Elinde bir çakı bile olmayan masum Türkleri çoluk çocuk kadın erkek demeden camilere doldurup üzerine gaz döküp ateşe veren, Ertuğrul Gazi türbesinin kapısını kurşunlayan, Osman Gazi’nin kabrini tekmeleyen, sayısız köyü ateşe vererek haritadan silen Yunanlara neden iki çift laf söylemiyorlar; sana dil uzatmayı vatanseverlik sayanlar?

Padişahların uzun yıllar boyunca kendilerine tanıdığı kapitülasyonlar sayesinde Türklerden çok daha fazla refah içinde yaşayıp giderken, Cihan Harbi’nin ilan edilmesiyle Ruslara katılıp köylerde masum Türkleri kazığa oturtan Ermenilere neden iki çift laf etmezler; o sana dil uzatanlar?

Filistin’de İngilizlerin çizip ürettiği bir bayrak ile Osmanlı yönetimine isyan edenlere, Osmanlı’nın tren yollarını havaya uçuranlara, trenlerini harap edenlere, hastanelerindeki yaralı askerleri bile şehit edenlere neden söz söylemiyorlar; sana dil uzatanlar?

Yemen’de, Lahic ve Aden’de, Osmanlı yönetimi bittiği gün İngiliz generallerle el ele kutlamalar yapan ve hatta ”Sör” unvanı alan Sultan Abd al-Karim al Abdali’ye neden iki çift söz etmiyorlar; sana dil uzatanlar? Neden 82 Atina, 83 Londra, 84 Liverpool olamıyor da İsviçre’nin Lozan’ı hep hedefte oluyor?