Ne Büyük Kayıptır Atatürk’ü Bilmemek

Neleri görebilmiş olduğunu kimsenin kestiremeyeceği gözler…

1 Mart 1922 tarihli meclis açılış konuşmasında Kemal Paşa, İngiltere’nin mali ve işsizlik durumuna, pazar arayışlarına, Fransa başbakanının istifa gerekçesine ve bu devletlerin gelecekteki politikalarının neler olabileceğine değiniyor. Hem de Türkiye’nin çağrılmadığı bir konferansa dair bilgiler veriyor. Bunlara karşılık Türkiye’nin alacağı tavır konusunda da planlarını anlatıyor. Çin’de yapılan konferanstan, düşmanlarının tüm zaaflarından ve stratejilerinden haberdar olan bir paşa. Aynı gün aynı konuşmada, “Türkiye’nin gerçek sahibi, gerçek üreticisi köylüdür. O halde herkesten çok bolluk, mutluluk ve varlığa hak kazanan ve buna layık olan köylüdür. 700 yıldan beri emeklerini ellerinden alıp gereksiz yere harcadığımız ve buna karşılık daima onurunu kırdığımız ve hor gördüğümüz, bunca özveri ve iyiliklerine karşılık nankörlük, küstahlık ve zorbalıkla uşak durumuna indirmek istediğimiz bu ülkenin gerçek sahibi huzurunda büyük utanç ve saygı ile gerçek durumumuzu alalım.” diyen bir paşa.

Ne büyük kayıptır Atatürk’ü bilmemek.