Nadir 18 Fotoğraf Ve Belgeyle Harf Devrimi Günlerinde Atatürk Ve Türk Basını

1-Gazi’nin imza ve yazısıyla Harf Marşı

Gazi’nin imza ve yazısıyla Harf Marşı

2-Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu dönüşünde, Ankara, 21 Eylül 1928

Soldan sağa: Rusuhi Savaşçı, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhalik Renda, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras, Harf Devrimi uygulamalarını yerinde görmek amacıyla yapmış olduğu Anadolu seyahatinden sonra Ankara tren İstasyonunda yapılan karşılama sırasında. Ankara, 21 Eylül 1928.

3-Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Sivas, 19 Eylül 1928

Atatürk, iki hoca, İsmet Paşa ve Yaver Rusuhi ile Sivas’ta.

4-Atatürk’ün 23 Eylül 1928 tarihli Vakit gazetesinde yayımlanan fotoğrafı

23 Eylül 1928 tarihli Vakit gazetesinde yayımlanan fotoğrafın Arap harfli Türkçe alt yazısı: “Gazi Hazretleri Sivas’ta iki Hoca Efendi’ye yeni harfleri öğrenip öğrenmediklerini soruyorlar” Vakit, 23 Eylül 1928, sayfa: 1

5-Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Sivas, 19 Eylül 1928

Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Sivas, 19 Eylül 1928

6-Atatürk’ün, 23 Eylül 1928 tarihli Vakit gazetesinde yayımlanan fotoğrafı

23 Eylül 1928 tarihli Vakit gazetesinde yayımlanan fotoğrafın Arap harfli Türkçe alt yazısı: “Reisicumhur Hazretleri Sivas Hükumet meydanında yeni Türk harflerini halka bizzat talim buyururlarken” Vakit, 23 Eylül 1928, sayfa: 1

7-Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Harf Devrimi gezisinde. Kayseri, 20 Eylül 1928

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Harf Devrimi gezisinde. Kayseri, 20 Eylül 1928

8-Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Kayseri, 20 Eylül 1928.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Kayseri, 20 Eylül 1928.

9-Atatürk, L’Illustration dergisinin kapağında, 13 Ekim 1928.

Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Kayseri, 20 Eylül 1928. L’Illustration dergisinin kapağında, 13 Ekim 1928.

10-Atatürk, Servet-i Fünun dergisi kapağında, 25 Ekim 1928.

Atatürk, Yeni harfleri öğretirken, Kayseri, 20 Eylül 1928. Servet-i Fünun dergisi kapağında, 25 Ekim 1928.

11-Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Kayseri’de, 20 Eylül 1928.

Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Kayseri’de, 20 Eylül 1928.

12-Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Kayseri, 20 Eylül 1928.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yeni harfleri öğretirken Kayseri, 20 Eylül 1928.

13-Gazi’nin yeni harflerle el yazısı, Akşam Gazetesi haberi

Gazi’nin yeni harflerle el yazısı -Akşam gazetesinin haberi: “Gazi Hazretleri yeni Türk harflerini nezdi devletlerinde bulunan zevata mütemadiyen öğretmeyi kendilerine esaslı bir meşgale addetmekle Türk münevverlerine bu yeni ve mühim vazifede numune-i emsal oluyorlar.” “Gazi Hazretlerinin yazdırdıkları ve bizzat yazdıkları metin: “Bugün Akşam gazetesini okudunuz mu? Ben okudum. Baş makalesini eyice tetkik ettim. Yeni Türk alfabesini az zamanda, milletin muhtelif sınıflarına güzelce öğretmek için çok musib mütalaalar vardır. Görülüyor ki muharrir arkadaşlar düşündükleri faydalı kanaatleri ortaya koyarlarsa, iyi ve pek mühim mesaimiz kolaylaşacaktır.” Akşam gazetesi, 20 Ağustos 1928, Sayfa: 1

14-Arap Harflerinin Hicreti

Cemal Nadir Güler, Akşam gazetesi, 1 Ekim 1928, Sayfa: 1.

15- Atatürk, Harf Devrimi günlerinde, Yeni harfleri öğretirken Kayseri, 20 Eylül 1928

Atatürk, Harf Devrimi günlerinde, Yeni harfleri öğretirken Kayseri, 20 Eylül 1928

16-Çifte (vav)cı Mehmet Efendi

Hattat Hacı Mehmet Efendi dedi ki: – Bize (çifte vavcılar) derler. Mısır Çarşısı’nın balık pazarı kapısındaki biri tersinden, öbürü yüzünden, geçme, çifte vavı büyük babam yazmış. Ben de kırk seneden beri çifte vav yapmayı meşk ettim. Eserlerimi çerçeveletip kahvehanelere, boyacı, aşçı dükkanlarına satardım; şimdi yeni harfler çıktı. Ne yapacağım.
– (W) yaparsın.
Latifeyi bırak, Allahını seversen!.. Kırk yıllık emeğim heba mı olacak?
– Kırk yıllık emeğin hakkında, sana bir fıkra anlatayım, Hacı Efendi; Herifin biri, zamanın Padişahına müraacat eder. Gösterecek bir marifeti olduğunu söyler. Padişahla saray erkanı ve halk, şehrin meydanına toplanırlar. Marifetli adam, ortaya bir çuvaldız diker. Eline bir deste iğne alır; ve, on adım öteye çekilerek iğneleri birer birer atar; çuvaldızın gözünden geçirir. Padişah, marifeti seyrettikten sonra, şöyle sormuş: “Bu hüneri ne kadar zamanda elde ettin?” Adam, cevap vermiş: kırk senede! “Padişah, muhafızlarına derhal emir eylemiş; “Ömrünün kırk senesini böyle münasebetsiz ve faydasız bir işe sarf ettiği için, atın şuna kırk sopa!” (Vâ-Nû) Akşam gazetesi, 27 Ağustos 1928, Sayfa: 2

17-90 yıl önceden mesaj var

90 yıl önceden mesaj var – Mesaj 1 Ekim 1928 tarihli Akşam gazetesinin birinci sayfasında, sağ üst köşesinde yer alıyor. Gelecek nesillerin okuması için yazılan kısa mesaj Hakkı Tarık [Us] imzalı. Geleceğe yazılmış söz konusu mesajın şimdiki muhatabı bizim nesil. Hakkı Tarık [Us] (1889-1956) Öğretmen, gazeteci, yazar ve koleksiyoncu. Kendi çabalarıyla çok zengin gazete ve dergi arşivi oluşturan ve gelecek nesillerin ve tüm insanlığın kullanımına sunan, çok değerli cumhuriyet aydını. 90 yıl önceki kısa ve öz mesajında Hakkı Tarık [Us] bizlere şöyle sesleniyor: “Gelecek nesiller, Gazi neslini hatırlayarak: “Ne duygulu, ne fedakâr, ne vatanperver, ne vazifeperver, ne mübarek ve ne kâmil insanlarmış onlar, ki bütün hayat hadâretini milletin istikbâline, kendilerinden sonra geleceklerin huzur ve refahına hasretmişler! Demezlerse ne yazık!…” Hakkı Tarık [Us]” Akşam gazetesi, 1 Ekim 1928, Sayfa: 1
18-‘Mustafa Kemal ve Krallık’ yazısı gazetelerde Arap harfleri arasında yeni Türk Alfabesi ile yayımlanmıştı.

Mustafa Kemal’e krallık yakıştırması-Akşam gazetesinden tokat gibi cevap!.. “Bir ecnebi tecavüzü” “Mustafa Kemal Reisicumhurluktan Krallığa sükut etmez! “Bir ecnebi telgraf ajansı uydurma bir haber neşretti: Türkiye halkı Mustafa Kemal’in Kral olmasını istiyormuş! Bunu yazan ahmak herifler bilmiyorlar ki Türkiye Arnavutluk, ve Türk Reisicumhuru da Ahmet Zogo değildir! Gazi Mustafa Kemal’e: “Seni Kral ilan edeceğiz” demek, ona en büyük hakarette bulunmaktır. Krallık tacı, Gazi için düşman istilası kadar tahammül fersâdır. Çünkü, o, her ikisiyle de aynı kuvvetle mücadele etmiş, her ikisini de aynı şiddetle tepelemiştir. Türk milleti, bu küstah ve cahil heriflerin bu ağır ve şeni ithamını nefretle reddeder.” Akşam gazetesi, 6 Eylül 1928, Sayfa: 1

Bonus 1- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu gezisi dönüşü Ankara’da, 21 Eylül 1928.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Harf Devrimi uygulamalarını yerinde görmek amacıyla yapmış olduğu Anadolu seyahati dönüşünde Ankara tren İstasyonunda. Başvekil İsmet Paşa ve Maarif Vekili Neceti Bey ile konuşurken Ankara, 21 Eylül 1928.

Bonus 2- 23 Eylül 1928 tarihli Milliyet gazetesinin birinci sayfası.

Fotoğraf 23 Eylül 1928 tarihli Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yayımlanmıştır. Arap harfli Türkçe alt yazıda şu cümle yazılı: “Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Ankara istasyonunda İsmet Paşa Hazretleri ile Maarif Vekili Necati Bey ile yeni harflerin tatbikatı hakkındaki intiba ve kararlarından bahsediyorlar” Kaynak: Milliyet gazetesi, 23 Eylül 1928, sayfa: 1.

Bonus 3- Türk Alfabesi ve Türk İmlasının belirlendiği tarihi gün: 29 Ağustos 1928

Milliyet gazetesi bu önemli haberi birinci sayfadan ve tam sayfa duyurdu. 30 Ağustos 1928 tarihli Milliyet’tin Arap harfli Türkçe haber manşeti: “Türk alfabesi, Türk imlası ve Türk sarfı (dilbilgisi) dün Riyaseticumhur sarayında kati (kesin) şeklini aldı.” Dün Reisicumhur Hazretleri’nin nezdlerinde bütün memleket münevver ve ediplerinin iştirakiyle öğleden sonra akdedilen konferansta beş saat devam eden münakaşaları müteakip tam bir ittifakla Türk alfabe ve imla kaidelerinin kati (kesin) şekli tespit edildi.” Milliyet gazetesi, 30 Ağustos 1928, sayfa: 1.

Bonus 4 – Gazi Paşa, Dolmabahçe Sarayı’ında.

Gazi Paşa, Dolmabahçe Sarayı’ında düzenlenen Harf Devrimi Kurultayı’nda, 25 Ağustos 1928

Bonus 5- Gazi Paşa, Dolmabahçe Sarayı’ında

Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen Harf Devrimi Kurultayı’nda 25 Ağustos 1928

Bonus 6- Detay foto: Gazi Paşa ve Yusuf Akçura.

Gazi Paşa, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen Harf Devrimi Kurultayı’nda 25 Ağustos 1928.

Bonus 7- Gazi Paşa, Dolmabahçe Sarayı’ında düzenlenen Harf Devrimi Kurultayı’nda 25 Ağustos 1928.

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen Harf Devrimi Kurultayı’nda, 25 Ağustos 1928.

Bonus 8- Türk Alfabesi ve Türk İmlasının belirlendiği tarihi gün: 29 Ağustos 1928

Vakit gazetesi bu önemli haberi birinci sayfadan duyurdu. 30 Ağustos 1928 tarihli Vakit’in Arap harfli Türkçe haber manşeti şöyle: “Dünkü üçüncü ve son konferansta şehrimizdeki mebuslardan maada erbabı kalemden birçokları da bulundular” “Encümen tarafında vücuda getirilen yeni alfabemiz etrafında herkes düşüncelerini söyledi. Neticede Başvekil tarafından dikte ettirilen esaslar orada hazır bulunan mebuslar tarafından tasvip edildi.” “Encümenin verdiği alfabemiz Türk milletinin alfabesi olmaya layık ve kafidir.” Atatürk’ün bulunduğu fotoğrafın alt yazısı: “Gazi Hazretleri İsmet ve Kazım Paşalarla beraber serdedilen mütalaaları dinlerken” Atatürk imzalı belge fotoğrafının alt yazısı: “Dün gece Gazi Hazretlerinin müdürümüz Hakkı Tarık Bey’e iltifat ile lütfettikleri el yazıları, Hakkı Tarık Bey buna dair hatırasını gazetemizde yazacaktır.” Vakit gazetesi, 30 Ağustos 1928, sayfa: 1.

One thought on “Nadir 18 Fotoğraf Ve Belgeyle Harf Devrimi Günlerinde Atatürk Ve Türk Basını

Yorumlar kapatıldı.