Mustafa Kemal’in Kabul Etmediği Görev

“Atatürk, hatıralarını naklettiği sırada şu konuya temas ediyor:

– Bir gün Enver bana; “Hindistan’a doğru sefer yapmak isteyip istemediğimi” sordu. Emrime üç alay vereceklerdi. İran’dan dünyayı ayaklandıra ayaklandıra Hindistan’a kadar gidecekmişim.

– “Ben o kadar kahraman değilim.” Dedim. Talat Paşa söz karıştı:

– “Bu görevi niçin kabul etmiyorsunuz?”

Bize bir harita getirmelerini istedim. Bir mektep atlası getirdiler. Vaziyeti gösterdikten sonra:

– “Hem niçin üç alay dedim: tek bir adam gönderiniz yeter. Nasılsa kendi kuvvetini kendi yapmaya mahkum değil mi?”

– “Bu fedailiği üstüne alır mıydın?”

– “Eğer böyle bir imkan olsaydı, sizin emrinizi beklemezdim. Kendim gider, kuvvetler bulur, Hindistan’ı fetheder ve imparator olurdum.”


Kaynak, Hilmi Yücebaş, Atatürk’ün Nükteleri – Fıkraları, Hatıraları, Kültür Kitabevi, Yeni Matbaa, 1963, İstanbul, sayfa: 48.