‘Mustafa Kemal Paşa Mücadeleye Atılmasaydı, Bu Memleket Kurtulamazdı’

Rauf Bey (Orbay), Atatürk hakkındaki kanaatini şöyle ifade ediyor:

“Mustafa Kemal Paşa mücadeleye atılmasaydı, bu memleket kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde, Batıda, güneyde ve doğuda başlayan ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf milli mukavemet hareketleri, Mustafa Kemal Paşa birleştirmeseydi, her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi.”


Kaynak: Sabahattin Selek, Anadolu ihtilali, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1963, Sayfa: 120.

Foto: Mustafa Kemal, Balkan savaşı yıllarında yakın arkadaşı Hüseyin Rauf Bey ile, Çanakkale’de. 11 Kasım 1912.